Unit Pentadbiran & Kewangan

FUNGSI

 1.  Menguruskan hal ehwal berkaitan pentadbiran
 • Urusan Mesyuarat Pengurusan
 • Menyediakan kalendar aktiviti tahunan
 • Urusan cuti kakitangan
 • Urusan tempahan kenderaan Universiti
 • Urusan setor alat tulis
 • Urusan fail
 • Urusan tuntutan rawatan perubatan kakitangan
 • Urusan keahlian kelab riadah
 • Urusan Anggaran Belanjawan Mengurus Perjawatan

2. Mengurus hal ehwal berkaitan kewangan:

 • Urusan perolehan
 • Urusan bayaran
 • Urusan elaun
 • Urusan penerimaan hasil
 • Urusan penyediaan bajet tahunan
 • Urusan panjar wang runcit
 • Urusan pendahuluan diri
 • Urusan aset dan inventori