Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Galeri

Gallery Cover

Bengkel CHRA SELFUEL

Tarikh: 08/02/2021
Foto oleh: Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerja SELFUEL

Gallery Cover

MOU Signing Ceremony between UKM and MGTC

Tarikh: 
Foto oleh: Unit Hebahan MOU Signing

Gallery Cover

SELFUEL Online Training Course: Fuel Cell & Hydrogen Energy for Cleaner Future

Tarikh: 07/05/2021
Foto oleh: Jawatankuasa Kursus

Gallery Cover

SELFUEL UKM Webinar: Hydrogen Society Promoted in Japan

Tarikh: 07/04/2021
Foto oleh: Jawatankuasa Live Webinar SELFUEL

Gallery Cover

Visitors from Petronas Chemical Group

Tarikh: 08/06/2018
Foto oleh: En. Taufik Hafzi

Gallery Cover

Visitors from Tenaga Nasional Berhad (TNB)

Tarikh: 03/07/2018
Foto oleh: En. Taufik Hafzi

Gallery Cover

Visitor from Sarawak Energy Bhd.

Tarikh: 27/02/2018
Foto oleh: En. Taufik Hafzi

Gallery Cover

“JOURNEY FROM THESIS TO INTERNATIONAL RESEARCH GRANT”

Tarikh: 24/05/2017
Foto oleh: En. Taufik Hafzi