Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Galeri

Gallery Cover

SELFUEL Roadmap Workshop 2017

Tarikh: 
Foto oleh: En. Taufik Hafzi

Gallery Cover

Community Project to PDK Semenyih 2017

Tarikh: 06/10/2017
Foto oleh: En. Azahar

Gallery Cover

Latihan Kawad Kebakaran, 2013

Tarikh: 
Foto oleh: