Pengurusan, Ekonomi dan Dasar Tenaga

Bidang penyelidikan dalam bidang ini adalah analisis dan unjuran permintaan tenaga, kesan alam sekitar, kajian dasar tenaga dan juga lain-lain tenaga yang boleh diperbaharui. Di samping itu penilaian bagi sesuatu bangunan indek tenaga boleh dinilai melalui penilaian audit dan analisis tenaga.  Kajian itu juga merangkumi pelbagai aspek termasuk :

  • Impak Tenaga
  • Kos Kitaran Hidup dalam Sistem Tenaga Suria dan Bahan Diperbaharui dalam Bangunan
  • Audit Tenaga bagi Persekitaran Dalaman dan Bangunan