Solar Energy Research Institute

Institut Penyelidikan Tenaga Suria | Solar Energy Research Institute

Matlamat

SERI bermatlamat untuk

  • Melakukan penyelidikan dan pembangunan mengikut halatuju Nic Tenaga Keterbaharuan UKM.
  • Menyumbang kepada negara tentang perkara yang berkaitan dengan kesedaran, persekitaran dan dasar tenaga keterbaharuan.
  • Menjalinkan rangkaian penyelidikan dengan institusi penyelidikan antarabangsa dalam bidang tenaga keterbaharuan.
  • Menghasilkan produk mesra alam berasaskan tenaga keterbaharuan untuk disalurkan kepada industri dan masyarakat.
  • Mendapatkan dana dalam dan luar negara dalam bidang tenaga keterbaharuan.