Solar Energy Research Institute

Institut Penyelidikan Tenaga Suria | Solar Energy Research Institute

Profil

Tenaga suria memainkan peranan yang penting ke arah mencapai lebih lama, mampan,  sumber tenaga yang mesra alam dan boleh diperbaharui bagi memenuhi keperluan tenaga bagi kegunaan manusia. Penggunaan bahan api yang tidak boleh diperbaharui, seperti bahan api fosil mempunyai banyak kesan sampingan. Produk pembakaran mereka menghasilkan pencemaran, hujan asid dan pemanasan global.

Perubahan kepada sumber tenaga yang bersih seperti tenaga suria, keadaan ini membolehkan dunia dapat menambah baik kualiti hidup, bukan sahaja untuk manusia, tetapi juga untuk flora dan fauna juga. Oleh yang demikian, terdapat keperluan untuk membangunkan kaedah yang bijak bagi sistem penukaran tenaga suria dan kemudiannya bakal menggantikan penggunaan bahan api fosil yang tidak menentu. Oleh yang demikian, penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi penggunaan tenaga suria mesti dilakukan.

Teknologi Fotovoltaik Suria membolehkan kita untuk menukar tenaga matahari secara langsung kepada tenaga elektrik dengan menggunakan alat-alat yang dipanggil sel suria. Telah menjadi tanggungjawab Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI) UKM untuk berkhidmat, memberi kesedaran dan menggalakkan penggunaan Teknologi Fotovoltaik Suria di rantau ini sejak ia lahir pada tahun 2005.