Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS)

2011  

Ketua Projek

Tajuk Penyelidikan

Jumlah Geran

Prof. Dato' Dr. Kamaruzzaman SopianNanostructured silicon-germanium ultra-thin film solar cells RM 1,430,100