Penilaian Sumber Tenaga Keterbaharuan

Bidang penyelidikan dalam bidang ini adalah penilaian sumber tenaga keterbaharuan untuk hidro, biodiesel, biomass, suria, angin dan laut (air dan angin luar pesisir)  dengan menggalakkan dan menggunakan gabungan dua sumber tenaga keterbaharuan atau sistem hibrid. Selain itu, tujuan kajian mengenai penerapan sistem tenaga boleh diperbaharui di kalangan masyarakat di kawasan pedalaman adalah untuk menggalakkan penggunaan sistem tenaga yang bersih dan boleh dipercayai. Kajian itu juga merangkumi pelbagai aspek termasuk :

  • Sumber Tenaga Keterbaharuan
  • Penerimaan Pihak Awam
  • Kesedaran Tenaga