Teknologi Tenaga Angin dan Marin

Kajian penyelidikan terdiri ujian ke atas prestasi kecekapan dan turbin angin, di mana ia berfungsi sebagai propelan dalam kajian ini. Kajian mengenai prestasi komponen dalam turbin angin seperti bilah angin dan sudut kecenderungan dalam rangka bagi meningkatkan halaju angin  dilakukan. Hasil kajian ini membolehkan penggunaan tenaga angin dan gelombang air secara menyeluruh dan sebagai salah satu sumber bekalan elektrik di Malaysia. Bidang-bidang penyelidikan itu juga merangkumi pelbagai aspek dalam teknologi tenaga angin dan marin yang meliputi:

  • Sistem Penukaran Tenaga Angin
  • Kajian Angin
  • Keupayaan Terkini Tenaga Gelombang Air dan Marin di Malaysia