Borang-borang Siswazah

Pengambilan Pelajar

 1. Borang Permohonan Tangguh Pendaftaran Masuk (Untuk Pelajar Baru)

 

Pendaftaran Pelajar

 1. Permohonan Penangguhan Pengajian
 2. Permohonan Tambah Masa Pengajian
 3. Permohonan Pengecualian Kursus
 4. Permohonan Pertukaran Bentuk Pendaftaran / Program / Mod Pengajian
 5. Permohonan Pertukaran Taraf Kursus
 6. Permohonan Pertukaran Daripada Program Sarjana ke Program Kedoktoran
 7. Borang Penilaian Cadangan Penyelidikan dan Pembentangan Pelajar untuk Penukaran daripada Program Sarjana Sains ke Doktor Falsafah
 8. Permohonan Penambahan / Pengurangan Unit Daftar Kursus Per Semester
 9. Permohonan Tarik Diri Dari Pengajian

 

Pengajaran dan Penyeliaan

 1. Permohonan Menyediakan Surat Akuan Pelajar
 2. Permohonan Pertukaran Penyelia (diisi oleh pelajar tidak lebih 3 semester – Program Kedoktoran, dan 2 semester – Program Sarjana)
 3. Permohonan Pertukaran / Penambahan Penyelia Utama/Bersama (diisi oleh Penyelia)
 4. Permohonan Menulis Tesis Dalam Bahasa Inggeris

 

Notis Penyerahan Tesis Untuk Pemeriksaan

(sila klik untuk penyerahan notis serahan tesis untuk tujuan pemeriksaan)

 

Penyerahan Tesis Untuk Pemeriksaan

(sila klik untuk penyerahan tesis bagi tujuan pemeriksaan)

 

Pencalonan Pemeriksa Tesis (tindakan Penyelia Utama)

 1. Borang Pencalonan Pemeriksa Dalam dan Luar (Program Sarjana)
 2. Borang Pencalonan Pemeriksa Dalam dan Luar (Program Kedoktoran)

 

Persediaan Peperiksaan Lisan

 1. Borang Laporan Pemeriksaan Tesis
 2. Perakuan Penilaian Tesis oleh Pemeriksa Dalam
 3. Perakuan Penilaian Tesis oleh Pemeriksa Luar

 

Peperiksaan Lisan

 1. Perakuan Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa dan Peperiksaan Lisan
 2. Borang Penilaian Pemeriksa Luar Tesis / Disertasi

 

Penghantaran Tesis Akhir

 1. Perakuan Penilaian Tesis Selepas Pembetulan oleh Pemeriksa Dalam
 2. Perakuan Penilaian Tesis Selepas Pembetulan oleh Pemeriksa Luar
 3. Senarai Semak dan Borang Penyerahan Tesis yang telah dibuat Pembetulan
 4. Penulisan Tesis Menggunakan Gaya UKM: Kesilapan Umum Yang Dikesan Pada Tesis
 5. Perakuan Penerimaan Tesis / Disertasi / Laporan Penyelidikan untuk Simpanan

 

Penghantaran Laporan Penyelidikan

 1. Borang Penyerahan Laporan Penyelidikan yang telah dibuat Pembetulan
 2. Perakuan Penerimaan Tesis / Disertasi / Laporan Penyelidikan untuk Simpanan

 

Permohonan Rayuan Peperiksaan Lisan

 1. Senarai Semak Proses Rayuan Peperiksaan Lisan

 

Pengijazahan

 1. Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Skrol Ijazah Sebelum Majlis Konvokesyen
 2. Surat Serah Kuasa Mengambil Skrol
 3. Borang Permohonan Transkrip Rasmi Akademik
 4. Borang Permohonan Skrol Gantian