Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Siswazah FST

Arkib Berita

Program Akademik Secara Dual Ijazah Doktor Falsafah di dalam Sains di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Osaka University (UKM-OU)

Pendaftaran bagi kemasukan Oktober 2020 telah dibuka. Sila majukan permohonan anda melalui www.guest.ukm.my dan nyatakan bidang penyelidikan sebagai UKM-OU. Permohonan akan ditutup pada 31 Ogos

UKM Vice Chancellor Gold and Silver Scholarships

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) kini membuka permohonan Biasiswa Naib Canselor UKM Emas dan Biasiswa Naib Canselor UKM Perak kepada calon pelajar cemerlang dalam dan luar

Ijazah bersama Doktor Falsafah Antarabangsa (Sains Bahan dan Kejuruteraan), UKM-GIFU (UKM-GU)

Tawaran kemasukan bagi pengambilan April 2021 telah dibuka. Permohonan boleh dibuat dengan menghantar CV dan proposal penyelidikan melalui emel kepada Prof. Madya Dr. Siti Aishah

Translate »