Ijazah bersama Doktor Falsafah Antarabangsa (Sains Bahan dan Kejuruteraan), UKM-GIFU (UKM-GU)

Tawaran kemasukan bagi pengambilan April 2021 telah dibuka. Permohonan boleh dibuat dengan menghantar CV dan proposal penyelidikan melalui emel kepada Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah (aishah80@ukm.edu.my) sebelum 12.00pm, 10 Mac 2021