Program Akademik Secara Dual Ijazah Doktor Falsafah di dalam Sains di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Osaka University (UKM-OU)

Pendaftaran bagi kemasukan Oktober 2020 telah dibuka. Sila majukan permohonan anda melalui www.guest.ukm.my dan nyatakan bidang penyelidikan sebagai UKM-OU. Permohonan akan ditutup pada 31 Ogos 2020, jam 12.00 malam. Sebarang pertanyaan sila hubungi DR. NADHRATUN NAIIM BINTI MOBARAK (nadhratunnaiim@ukm.edu.my)