Penyelaras Program Siswazah (Sarjana Kerja Kursus)

Program Sarjana Sains (Biologi Pemuliharaan)

Prof. Madya Dr. Wee Suk Ling
Tel: +603-8921 5925
slwee@ukm.edu.my

Program Sarjana Sains (Entomologi)

Dr. Johari Jalinas
Tel: +603-8921 3822
johari_j@ukm.edu.my

Program Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan)

Prof. Madya Dr. Choong Chee Yen
Tel: +603-8921 3848
cychoong@ukm.edu.my

Program Sarjana Sains (Sistematik Tumbuhan)

Prof. Madya Dr. Noraini Talip
Tel: +603-8921 3459
ntalip@ukm.edu.my

Program Sarjana Sains (Geofizik Kejuruteraan dan Persekitaran)

Dr. Mohd Hariri Arifin
Tel: +603-8921 5657
hariri@ukm.edu.my

Program Sarjana Sains (Penilaian dan Pemantauan Persekitaran)

Dr. Khairatul Mardiana Jansar
Tel: +603-8921 3213
mardiana@ukm.edu.my

Program Sarjana Sains (Geologi Kejuruteraan)

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer
Tel: +603-8921 5391
shahidahnazer@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Sains Marin)

Dr. Abdullah Samat
Tel: +603-8921 3220
nature@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Pengurusan Keselamatan Industri) – Program Eksekutif

Dr. Syazwani Mohd Fadzil
Tel: +603-8921 5929
syazwanimf@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Keselamatan Sinaran dan Nuklear)

Prof. Madya Dr. Khoo Kok Siong
Tel: +603-8921 4506
khoo@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Fizik Gunaan)

Dr. Nurul Shazana Abdul Hamid
Tel: +603-8921 5914
zana@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Teknologi Tenaga)

Dr. Zalita Zainuddin
Tel: +603-8921 3611
zazai@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Matematik)

Dr. Syahida Che Dzul-kifli
Tel: +603-8921 3421
syahida@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Statistik)

Dr. Zamira Hasanah Zamzuri
Tel: +603-8921 5756
zamira@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

Puan Faridatulazna Ahmad Shahabuddin
Tel: +603-8921 5725
azna@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti) – Program Eksekutif

Prof. Madya Dr Nur Riza Mohd Suradi
Tel: +603-8921 5725
nrms@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Sains Data dan Analitik)

Dr. Mohd Aftar Abu Bakar
Tel: +603-8921 5784
aftar@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Kimia)

Dr. Nurul Izzaty Hassan
Tel: +603-8921 3878
drizz@ukm.edu.my

 

Program Sarjana Sains (Sains Makanan)

Program Sarjana Sains (Pemakanan)

Dr. Norlida Mat Daud @ Daud
Tel: +603-8921 3816
norlida.daud@ukm.edu.my