Penyelaras Siswazah Penyelidikan (Program PhD)

Prof. Dr. Anuar Mohd Ishak
Tel: +603-8921 5756
anuar_mi@ukm.edu.my

Bidang Penyelidikan:

 • Pengajian Aktuari
 • Sains Data dan Analitik
 • Matematik
 • Penyelidikan Operasi
 • Peningkatan Kualiti & Produktiviti
 • Statistik
Prof. Madya Dr. Mohammad Hafizuddin Jumali
Tel: +603-8921 5895
hafizhj@ukm.edu.my

Bidang Penyelidikan:

 • Bioinformatik
 • Biofizik
 • Pengurusan Keselamatan Industri
 • Sains Bahan
 • Nanoteknologi
 • Sains Nuklear
 • Fizik
Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah
Tel: +603-8921 4393
aishah80@ukm.edu.my

Bidang Penyelidikan:

 • Kimia
 • Kejuruteraan Kimia

Ijazah Bersama Doktor Falsafah Antarabangsa dalam bidang Sains Bahan dan Kejuruteraan di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Gifu University (UKM-Gifu)

Prof. Madya Dr. Salmah Yaakop
Tel: +603-8921 5698
salmah78@ukm.edu.my

Bidang Penyelidikan:

 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Botani
 • Biologi Kimia
 • Zoologi
 • Genetik
 • Mikrobiologi
 • Bioteknologi Tumbuhan
 • Biokimia
 • Biologi Molekul
Prof. Madya Dr. Sahilah Abd. Mutalib
Tel: +603-8921 5444
sahilah@ukm.edu.my

Bidang Penyelidikan:

 • Sains Makanan
 • Pemakanan
Dr. Nurul ‘Ain Ab Jalil
Tel: +603-8921 4826
nurulain@ukm.edu.my

Bidang Penyelidikan:

 • Pemuliharaan Sekitaran
 • Kejuruteraan Sekitaran
 • Sains Sekitaran
 • Sains Genom
 • Geologi
 • Sains Laut
Dr. Nadhratun Naiim Mobarak
Tel: +603-8921 4393
nadhratunnaiim@ukm.edu.my

Ijazah Dual PhD di Dalam Sains di antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Osaka University (UKM-OU)