Sekretariat Pengajian Siswazah Fakulti

Puan Kamili Diana Alias @ Yusof
Penolong Pendaftar Kanan (Siswazah)
kamili@ukm.edu.my
Puan Nurhidayati Ismail
Pembantu Setiausaha Pejabat (N19)
+603-8921 5433
hidayati@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Urusan Permohonan Tambah Masa Pengajian
Urusan Timbalan Dekan (Siswazah)

Puan Suhana Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O) N19 (KUPJ)
+603-8921 5518
nasuha@ukm.edu.my

Bidang Tugas
Urusan Pelajar Siswazah (Penyelidikan) JSMn & JSBB

Encik Muhammad Yazid Othman
Pembantu Tadbir (P/O) N22
+603-8921 5417
mdyazid@ukm.edu.my

Bidang Tugas
Urusan Pelajar Siswazah (Penyelidikan) JSBAS & JFG

Puan Norazura Salim
Pembantu Tadbir (P/O) N19
+603-8921 5518
zura88@ukm.edu.my

Bidang Tugas
Urusan Pelajar Siswazah (Penyelidikan) JSK & JSMt

Puan Effarina Othman
Pembantu Tadbir (P/O) N19

+603-8921 5417
effarina@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Urusan Pelajar Siswazah (Kerja Kursus), Kursus Wajib Fakulti (Kursus Kaedah Penyelidikan)