HUBUNGI KAMI

Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa (SPHEA)
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM, Bangi Selangor, MALAYSIA.

Tel: +60-3-89215710
Fax: +60-3-89213290

E-mel: pksphea@ukm.edu.my