Program Sejarah

 

Profesor Madya/ Ketua Kluster Pembinaan Negara Bangsa

Profesor Madya Dr. Azlizan Mat Enh

Ph.D. (UKMalaysia)

Sejarah Antarabangsa dan Sejarah Eropah Moden

azlizan@ukm.edu.my

+60389215465

 

Dr MohdPensyarah Kanan/Pengarah Muzium Warisan Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia

Prof. Madya Dr. Mohd Bin Samsudin

Sejarah Dasar Luar dan Malaysia Moden

Ph.D. (Malaya)

aasw@ukm.edu.my

+60389213638/3136

 

Dr Sufian

Pensyarah Kanan/ Pengerusi Pusat Kajian
Dr. Suffian Mansor

Sejarah China Moden dan Sejarah Malaysia (Sarawak)

Ph. D. (Bristol)

smansor@ukm.edu.my

+60389215710

 

 

AmrilPensyarah Kanan

Al-Amril Bin Othman

Sejarah Politik Malaysia Moden

S.Sa (UKMalaysia)

amril@ukm.edu.my

+60389215406

 

RodziPensyarah Kanan

Mohamad Rodzi Bin Abd. Razak

Sejarah Malaysia

MA (UKMalaysia)

rodzi@ukm.edu.my

+60389215381

 

ZubaidahPensyarah Kanan

Puan Zubaidah Binti V.P Hamzah

Sejarah India

MA (London)

zvph@ukm.edu.my

+60389215364

 

Pensyarah

Mohd Shazwan Mokhtar
Sejarah Dunia, Sejarah Ekonomi, Sejarah Malaysia
msm@ukm.edu.my

+60389213635