Nilai UKM

Lima (5) Nilai UKM iaitu Keserakanan, Akauntabiliti, Merit, Inovatif dan Integriti (KAMII).

Semoga nilai ini menjadi pegangan seluruh warga UKM yang akan membawa satu perubahan positif ke arah meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan berkualiti di Universiti Kebangsaan Malaysia – UKM