Pusat Strategi UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Kecemerlangan & Kebitaraan

PROFESOR MADYA ChM. DR. SITI FAIRUS MOHD YUSOFF

PUAN NURUL AMALINA HJ. ABDUL RAHMAN

ENCIK BARUDIN BAHARIN

PUAN NURUL SHAHIRA ABDULLAH

ENCIK AHMAD HAZREEN WAGIMAN