UNIT SURGERI PAYUDARA DAN ENDOKRIN

Prof. Dr Rohaizak Muhammad

Profesor
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Endokrin & Payudara

rohaizak@ukm.edu.my

Prof. Ms. (Dr) Norlia Abdullah

Profesor
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Endokrin & Payudara

norlia@ppukm.ukm.edu.my

Prof. Madya Dr Shahrun Niza Abdullah Suhaimi

Pensyarah Perubatan VK7
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Endokrin & Payudara

shahrunniza@ppukm.ukm.edu.my

Prof. Madya Dr Nani Harlina Md Latar

Pensyarah Perubatan DU56
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Endokrin & Payudara

naniharlinalatar@ukm.edu.my

Mr. (Dr) Adi Syazni Muhammed

Pegawai Perubatan UD53
Pakar Bedah
Unit Surgeri Endokrin & Payudara

adisyazni.hctm@ukm.edu.my

UNIT SURGERI GASTROENTEROLOGI, METABOLOMIK & BARIATRIK

Prof. Madya Dato' Dr Nik Ritza Nik Kosai

Pensyarah Perubatan VK7
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Gastroenterologi, Metabolomik & Bariatrik

nikkosai@yahoo.co.uk

(Ms.) Dr Reynu Rajan

Pegawai Perubatan UD54
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Gastroenterologi, Metabolomik & Bariatrik

reynurajan@yahoo.com.my

Mr. (Dr) Guhan Muthkumaran

Pegawai Perubatan UD53
Pakar Bedah
Unit Surgeri Gastroenterologi, Metabolomik & Bariatrik

guhan_m83@yahoo.com

UNIT SURGERI HEPATOBILIARI & PANKREATIK

Prof. Dato' Dr Razman Jarmin

Pengarah HCTM
Profesor
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Hepatobiliari & Pankreatik

razman@ppukm.ukm.edu.my

Prof. Madya Dr Azlanudin Azman

Penyelaras Program Doktor Pakar Surgeri
Pensyarah Perubatan DU56
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Hepatobiliari & Pankreatik

drazlan@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr Zamri Zuhdi

Ketua Unit
Pensyarah Perubatan DU56
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Hepatobiliari & Pankreatik

zamriz7582@ukm.edu.my

Mr. (Dr) Chik Ian

Pensyarah Perubatan DU54
Pakar Bedah
Unit Surgeri Hepatobiliari & Pankreatik

ianchik@ukm.edu.my

Mr. (Dr) Fahrol Fahmy Jaafar

Pegawai Perubatan UD53
Pakar Bedah
Unit Surgeri Hepatobiliari & Pankreatik

farolfamy@gmail.com

Ms. (Dr) Boo Han Sin

Pegawai Perubatan UD53
Pakar Bedah
Unit Surgeri Hepatobiliari & Pankreatik

hansinboo@gmail.com

UNIT SURGERI KOLOREKTAL

Prof. Datuk Dr Ismail Sagap

Pengarah Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM
Profesor
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Kolorektal

pengarahhpkk@ukm.edu.my

Mr. (Dr) Zairul Azwan Mohd Azman

Ketua Pusat Endoskopi HCTM
Pegawai Perubatan VK7
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Kolorektal

zairulazwan@gmail.com

Ms. (Dr) Nur Afdzillah Abdul Rahman

Ketua Unit
Pegawai Perubatan UD54
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Kolorektal

afdzillah@ppukm.ukm.edu.my

UNIT SURGERI VASKULAR

Prof. Dato' Dr Hanafiah Haruna Rashid

Pro Naib Canselor (UKM Kampus KL)
Profesor
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Vaskular

pronckl@ppukm.ukm.edu.my

Mr. (Dr) Mohamad Azim Md Idris

Pensyarah Perubatan DU56
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Vaskular

azim@ppukm.ukm.edu.my

Ms. (Dr) Lenny Suryani Safri

Pensyarah Perubatan DU56
Pakar Perunding Bedah
Unit Surgeri Vaskular

lennysuryanisafri@gmail.com

Mr. (Dr) Kishen Raj Chandra Sakaran

Pegawai Perubatan UD53
Pakar Bedah
Unit Surgeri Vaskular

drkishen@gmail.com