UNIT PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN JABATAN SURGERI

Senarai Perkhidmatan:

 • One-Stop Resource Centre for Research in Surgery” untuk membimbing ahli jabatan surgeri yang memerlukan bantuan dalam segala isu berhubung semua peringkat penyelidikan dan penyelidikan termasuk:
  • Memberi cadangan dalam pemilihan jurnal yang bersesuaian dengan manuskrip
  • Bantuan penyuntingan format manuskrip
  • Bantuan penyuntingan dan penulisan manuskrip
  • Memberi khidmat nasihat, pandangan dan cadangan mengenai penghasilan manuskrip yang berkualiti untuk diterbitkan
  • Memberi khidmat nasihat dan cadangan analisis data penyelidikan
  • Bantuan dalam pencarian jurnal yang dilanggan dan tidak dilanggan oleh perpustakaan PPUKM

 • Bantuan analisis data penyelidikan menggunakan perisian SPSS:
  • Kemasukan data (data entry)
  • Penerokaan data (data exploring)
  • Analisis statistik parametrik & bukan parametrik (asas dan maju)

 • Pangkalan data penyelidikan dan penerbitan Jabatan Surgeri:
  • Senarai penyelidikan pensyarah dan ahli jabatan surgeri
  • Senarai pelajar sarjana dan tajuk penyelidikan jabatan surgeri
  • Senarai penerbitan pesyarah dan ahli jabatan surgeri

Senarai Aktiviti:

 • Sesi pembentangan kertas cadangan penyelidikan (SURGIRACT)
 • Membantu pemohon memproses permohonan menjalankan penyelidikan dan etika penyelidikan dibawah Jabatan Surgeri
 • Pembentangan disertasi akhir (VIVA)
 • Menganjur dan mengendali bengkel berkaitan penyelidikan

Panduan:

Sekretariat :

PENYELARAS

Profesor Madya Dr Nani Harlina Md Latar

PENOLONG PENYELARAS I

Profesor Madya Dr Farrah-Hani Imran

PENOLONG PENYELARAS II

Dr. Soon Bee Hong

PEGAWAI PENYELIDIK

Puan Farhana Raduan

PEMBANTU TADBIR

Puan Nor Fadzilla Abd Ghafar

Tingkat 8, Jabatan Surgeri, Blok Klinikal
Hospital Canselor Tuanku Muhriz
Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Ya’acob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, KUALA LUMPUR.

Email: farhana@ppukm.ukm.edu.my / dylla24584@ukm.edu.my

Tel: 03-9145 8299 @ 6224
Faks: 03-9145 6684