Prof. Dato’ Ts. Dr. Kamaruzzaman Sopian

Pakar Rujuk Tenaga Boleh Diperbaharui Malaysia
  • Jabatan / Department :
    Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)

Biografi

YBhg. Prof. Dato’ Ts. Dr Kamaruzzaman Sopian ialah Profesor dalam Tenaga Boleh Diperbaharui dan adalah seorang penyelidik di Institut Penyelidikan Tenaga Suria, sebuah pusat kecemerlangan untuk penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi tenaga solar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah terlibat dalam bidang tenaga suria selama lebih daripada dua puluh tahun. Sumbangan utama beliau adalah dalam pemodelan sinaran suria, bahan alternatif untuk penyerap suria, sistem pemanasan air suria dengan sistem storan bersepadu, penyahgaraman suria, penyejukan suria, pencahayaan siang menggunakan paip cahaya suria, sistem pengeringan dibantu suria, sistem fotovoltaik bersambung grid, suria silikon filem nipis. sel, gabungan pengumpul terma atau hibrid fotovoltaik dan sistem pengeluaran hidrogen suria. Beliau telah menerbitkan lebih 400 kertas penyelidikan dalam jurnal dan persidangan. Beliau telah menyampaikan ucaptama pada persidangan kebangsaan dan antarabangsa mengenai tenaga boleh diperbaharui. Beliau ialah ahli pengasas Institut Tenaga Malaysia, ahli Rangkaian Tenaga Boleh Diperbaharui Dunia yang berpangkalan di United Kingdom dan merupakan editor bersekutu bagi Tenaga Boleh Diperbaharui yang diterbitkan oleh Elsevier Ltd. Beliau mengetuai beberapa jawatankuasa kecil kebangsaan mengenai tenaga boleh diperbaharui oleh kerajaan Malaysia untuk menggalakkan kesedaran, peningkatan pasaran, kajian dasar dan aplikasi tenaga boleh diperbaharui.