Prof. Datuk Dr. A. Rahman Bin A. Jamal

Pakar Rujuk Hematologi
  • Jabatan / Department :
    Institut Perubatan Molekul (Umbi)

Biografi

Profesor Datuk Dr. A Rahman A Jamal adalah seorang profesor hematologi pediatrik, onkologi dan biologi molekul di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan pengarah pengasas (2003-2017) dan kini felo penyelidik utama kanan Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI). Beliau ialah ketua projek untuk The Malaysian Cohort dan Cohort Biobank, yang terbesar di Asia Tenggara. Beliau adalah pengarah projek untuk Hospital Kanak-kanak Pakar UKM (2010-2019). Minat penyelidikannya termasuk kanser, penyakit tidak berjangkit dan kajian kohort. Beliau mempunyai lebih 180 penerbitan terindeks. Salah satu projek terbarunya ialah The Cancer Genome Atlas Malaysia. Beliau terlibat dalam dua projek penyelidikan MRC UK-Malaysia mengenai diabetes dan obesiti. Beliau ialah pengerusi Jawatankuasa Sel Stem Kebangsaan bagi Etika Penyelidikan dan Terapi, Kementerian Kesihatan (KKM), ahli jawatankuasa Program Kawalan Talasemia (KKM), dan ahli Jawatankuasa Ujian Klinikal Kebangsaan KKM. Beliau adalah felo Akademi Sains Malaysia dan mengetuai pasukan petugas untuk Inisiatif Kejituan Perubatan. Beliau merupakan Ahli Lembaga Clinical Research Malaysia Sdn Bhd dan UKM Kesihatan Berhad. Beliau adalah ahli Konsortium Kohort Asia, Jawatankuasa Kajian Populasi Membujur (Welcome Trust UK), Konsortium Kohort 100K Antarabangsa, dan Suruhanjaya Antarabangsa untuk Penyuntingan Genom Germline Manusia (National Academy of Sciences USA dan Royal Society UK).