Prof. Dr. Khairul Anwar @ Johari Bin Mastor

Pakar Rujuk Psikologi Personoliti
  • Jabatan / Department :
    Pusat Citra Universiti (Citra Ukm)

Biografi / Biography

Prof Dr Khairul Anwar telah menjadi Profesor dalam Psikologi Personaliti di Pusat Pengajian Liberal, UKM dan Felo Penyelidik Kanan Bersekutu di Institut Islam Hadhari, UKM sejak Disember 2009. Beliau mengajar kursus seperti Hubungan Etnik, Personaliti & Kehidupan dan & Pengurusan Emosi di UKM. Bidang penyelidikan beliau adalah dalam struktur dan proses personaliti, Kajian leksikal personaliti, penilaian & perkembangan personaliti dan religiositi dan psikologi agama. Sehingga kini, beliau telah berjaya menyelia 20 PhD dan 4 Sarjana dan kini menyelia lebih 10 pelajar siswazah daripada fakulti berbeza. Beliau telah menerbitkan 54 artikel dalam jurnal berwasit/terindeks, termasuk beberapa dalam jurnal berimpak tinggi dan 4 buku. Beliau menerima geran daripada MOE Malaysia dan juga (sebagai penyelidik bersama) daripada National Institutes of Health (NIH), Oregon Research Institute, dan National Institute of Mental Health (NIMH), USA. Beliau adalah sarjana pelawat di Washington State University, Pullman, Amerika Syarikat, Humboldt University, Berlin, Jerman, dan Laboratory of Personality and Cognition, NIA, NIH. Pada tahun 2008, beliau menerima Biasiswa Fulbright untuk berkhidmat sebagai sarjana pelawat Fulbright di Jabatan Psikologi, Universiti Illinois di Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Syarikat. Beliau berkhidmat sebagai Profesor Pelawat di Institut Psikologi, Universiti Lausanne, Switzerland (2010) dan Jabatan Psikologi, Universiti Oregon, Amerika Syarikat (2015). Beliau menerima beberapa anugerah penyelidikan dan perkhidmatan dalam pengajaran dan penyelidikan: UKM Highly Cited Publication for Social Science (2010), Anugerah Penyelidik Terbaik UKM (2008), Fellowship for Advanced Research Award (MOSTI, 2007), Anugerah Perkhidmatan Profesional (NIA, NIH, 2007), Anugerah Biasiswa William J. Fulbright (2008) dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang UKM (2005).