Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Sambutan Jubli Emas UKM

jawatankuasa sambutan jubli emas UKM

Kumpulan Pengurusan Tertinggi

Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Abd Shukor, Naib Canselor

Prof. Dato’ Ir. Dr. Mohd Marzuki Mustafa, TNC (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah, TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)

Prof. Dato’ Ir. Dr. Hj. Abdul Wahab Mohammad, TNC (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim, TNC (Pelajar dan Alumni)

Prof. Dato’ Dr. Nor Ghani Md Nor, Pro-Naib Canselor (Penjanaan dan Prasarana)

Prof. Dr. Mohd Ishak Yussof , Pro-Naib Canselor (Strategi dan Pembangunan Korporat)

Prof. Datuk Dr. A. Rahman A. Jamal, Pro-Naib Canselor (Kampus Kuala Lumpur)

Encik Abd Razak Hussin, Pengarah Eksekutif Pentadbiran

Puan Norini Mohamad, Pengarah Eksekutif Kewangan

Encik Wan Suhaimi Ariffin, Ketua Pustakawan

Prof. Dr. Zaidi Isa, Pengarah ROSH UKM 

Penasihat Undang-undang

Pengarah Prasarana UKM

 

Kedekanan Fakulti

Prof. Norman Mohd Saleh, Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Prof. Madya Dr. Jamia Azdina Jamal, Dekan Fakulti Farmasi

Prof. Ir. Dr. Shahrir Abdullah, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Prof. Dato’ Dr. Norazah Mohd Nordin, Dekan Fakulti Pendidikan

Prof. Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam

Prof. Madya Dr. Tuti Ningseh Mohd Dom : Dekan Fakulti Pergigian

Prof. Dr. Raja Affendi Raja Ali, Dekan Fakulti Perubatan

Prof. Dr. Mohammad Kassim, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi

Prof. Dr. Bariah Mohd Ali, Dekan Fakulti Sains Kesihatan

Prof. Dr. Hazita Azman, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Prof. Dr. Abdullah Mohd Zin, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Prof. Dr. Nazura Abdul Manap, Dekan Fakulti Undang-undang

 

Pengarah Institut Penyelidikan

Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin, Pengarah Institut Sel Fuel (SELFUEL)

Prof. Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS)

Prof. Dato’ Dr. Kamaruzaman Sopian : Pengarah Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)

Prof. Dr. Supyan Hussin, Pengarah Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA)

Prof. Dato’ Dr. Mazlin Mokhtar, Pengarah Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI)

Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri, Pengarah Institut Kajian Etnik (KITA)

Prof. Dato’ Noor Aziah Mohd Awal, Pengarah Institut Islam Hadhari

Prof. Dato’ Dr. Halimah Badioze Zaman, Pengarah Institut Informatik Visual

Prof. Madya Dr. Azrul Azlan Hamzah, Pengarah Institut Kejuruteraan Mikro & Nanoelektronik

Dr. Nor Azian Abdul Murad, Pengarah Institut Perubahan Molekul

Prof. Dr. Mohd Nizam Mohd Said, Pengarah Institut Perubahan Iklim

Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Haruna Rashid, Pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Pengarah Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hood Mohamad Salleh

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Muhammad Yahaya

Prof. Emeritus Dato’ Paduka Zakaria Stapa

Prof. Dr. Baharudin Hj. Omar

Prof. Dato’ Dr. Haron Ahmad

Tuan Hj. Khalis Md. Salleh

Dr. Mohd Fairuz Md Salleh
Nombor Kenderaan UKM@UKM50 dan Setem@UKM50

  • Orang ramai dan warga UKM boleh mendapatkan nombor plat kenderaan UKM sempena sambutan Ulangtahun UKM ke-50 pada tahun 2020. Nombor plat yang ditawarkan bermula dengan abjad ‘UKM’ diikuti dengan rangkaian nombor terpilih dan hanya boleh didapati secara eksklusif di dalam sistem UBIDA.

Encik Mokshin Hj Tumin
Syiling Emas@UKM50

Prof. Dr. Amran Ab. Majid
Logo@UKM50, Kalendar@UKM50, Semarak 50@UKM50, Majlis Perasmian 2020@UKM50
dan Cenderamata@UKM50

Prof. Dato’ Dr. Nor Ghani Md. Nor
Tulisan Mega@UKM50

Puan Nor’Ain Mohd Jali
Lanskap@UKM50

Prof. Madya Dr. Mohd Samsudin
Garis Masa@UKM50 dan Coffee Table Book@UKM50

Prof. Madya Dr. Norinsan Kamil Othman
Pentauliahan PALAPES & SUKSIS@UKM50

Prof. Datuk Dr. A. Rahman A. Jamal
Kursi Diraja Tuanku Muhriz@UKM50

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hood Salleh
Kisah Tidak Tercatat@UKM50

Prof. Dr. Ishak Yussof
50 Pencapaian Pertama@UKM50

Ir. Dr. Nazrul Anuar Nayan
Dinding Kemasyhuran Alumni@UKM50, Alumni Antarabangsa@UKM50 dan Everest Base Camp@UKM50

Dr. Lai Wei Sieng
Alumni UKM Perkhidmatan Awam@UKM50 dan UKM Dihati@UKM50

Prof. Dato’ Ir. Dr. Othman A. Karim
Larian Jubli Emas@UKM50

Prof. Dato’ Dr. Imran Ho Abdullah
Syarahan Canselor@UKM50 dan Industri@UKM50

Dr. Abdull Rahman Mahmood
Majlis Keagamaan@UKM50

Prof. Madya Dr. Tajul Arifin Muhamad
Sukan@UKM50

Tuan Hj. Musa Zainal Abidin Othman
Pesara@UKM50

Prof. Madya Dr. Adi Irfan Che Ani
Sukarelawan@UKM50

Prof. Dr. Fariza Md. Sham
Ria & Santai@UKM50

Dr. Mohd Helmi Ali
Kapsul@UKM50

Prof. Datuk Dr. Rokiah Omar
50 Kampung@UKM50

Prof. Madya Dr. Abdul Ghafar Don
Orang Asal@UKM50

Prof. Datin Dr. Norizan Abd Razak
Sarawak@UKM50

Prof. Dato’ Dr. Kamaruzzaman Sopian
Sabah@UKM50

Prof. Madya Dr. Abdul Latiff Ahmad
Forum Presiden@UKM50

Prof. Dr. Sufian Jusoh
Persidangan Antarabangsa@UKM5

Encik Azman Md. Nor
Lukisan@UKM50

Encik Mohd Qurbani Mohd Badris
Kembara Mengilham Harapan@UKM50

  • Ekspedisi Jelajah “Kembara Mengilham Harapan@UKM50” adalah aktiviti konvoi bermotosikal dari Malaysia hingga Arab Saudi bagi memperkenal dan mempromosikan ulang tahun UKM yang ke-50. Jarak perjalanan konvoi dianggarkan hampir 14000 kilometer merentasi 10 negara yang mengambil masa dalam 65 hari. Kembara ini dijangka akan bertolak pada Februari 2020 dan akan berhenti di tempat-tempat bersejarah, universiti tempatan, kawasan penempatan muslim, dan penempatan penting di negara yang akan dilalui bertujuan untuk melakukan soal selidik bersama penduduk tempatan.

Saidi Ismail, Pusat Strategi UKM

Mokshin Hj. Tumin, Jabatan Bendahari

Zulkafli Amat, Jabatan Pendaftar

Saipulizam Abdul Ghani, Pusat Komunikasi Korporat

Rajan a/l Munusamy, Unit Integriti

Faril Izaldi Salihuddin, Pusat Teknologi Maklumat

Mursidi Ahamad, Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Saidi Ismail ,Pusat Strategi UKM

Barudin Baharin, Pusat Strategi UKM

Faril Izaldi Salihuddin, Pusat Teknologi Maklumat

Rajan a/l Munusamy, Unit Integriti

Saipulizam Abdul Ghani, Pusat Komunikasi Korporat

Mokshin Hj. Tumin, Jabatan Bendahar

 

Prof. Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor, Ketua Panel Juri

Prof. Datuk Dr. Mohd Wahid Samsudin, Panel Juri

Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohamad, Panel Juri

Prof. Dr. Siti Zainon Ismail, Panel Juri

Prof. Dato’ Noor Aziah Hj Mohd Awal, Panel Juri

Prof. Dato’ Dr. Muhammad Fauzi Mohd Zain, Panel Juri

Sayed Munawar Sayed Mohd Mustar, Panel Juri

Saidi Ismail, Pusat Strategi UKM

Barudin Baharin, Pusat Strategi UKM

Suriani Shuhatdi, Pusat Khazanah U

Mohd Yazid Mohd Abzal Khan, Muzium Warisan Akademik UKM

Datin Dr. Saadah Hj. Jaafar, Penerbit UKM

Mursidi Ahamad, Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM

Hazelina Ghazaly, Pusat Kebudayaan UKM

Dr. Abdull Rahman Mahmood, Pusat Islam Universiti

Dr.Mohd Helmi Ali, Pusat Komunikasi Korporat

Mokshin Hj. Tumin, Jabatan Bendahari

Faril Izaldi Salihuddin , Pusat Teknologi Maklumat

Barudin Baharin, Pusat Strategi UKM

Zulkafli Amat, Jabatan Pendaftar

Mohd Adil Afdhal Abdul Rahim, Muzium Warisan Akademik UKM

Raja Noor Azri Raja Noor Afandi, Bahagian Sumber Manusia UKM

Rahaida Ramli, Fakulti Sains Kesihatan

Irham Abdullah, Hospital Canselor Tuanku Muhriz

Prof. Dato’ Dr. Nor Ghani Md Nor, Pusat Khazanah UKM

Norini Mohamad, Jabatan Bendahari

Mokshin Hj. Tumin, Jabatan Bendahari

Dr. Mohd Fairuz Md Salleh, Yayasan Canselor UKM

Prof. Madya Dr. Faizal K.P. Kunchi Mohamed, Fakulti Sains dan Teknologi

Ir. Dr. Nazrul Anuar Nayan, Pusat Perhubungan Alumni UKM

Duratul Ain Yahya, Pejabat Naib Canselor

Mohd Khairul Mohamed, Pengajaran UKM

Hashim Muda, Pengajaran UKM

Muhammad Zaidi Abdullah, Pengajaran UKM

Nura Mohamed Jamry, Pengajaran UKM

Mohd Noor Ramly, Pusat Komunikasi Korporat

Faril Izaldi Salihuddin, Pusat Teknologi Maklumat

Ahmad Shahiddan Saidi, Pusat Komunikasi Korporat

Ikhwan Hashim, Pusat Komunikasi Korporat

Ahmad Saniy Reza Mohd Zal, Pusat Komunikasi Korporat

Jasril Amry Abd Wahid, Pusat Komunikasi Korporat

Kamarul Baharin Supaat, Pusat Komunikasi Korporat

Shahrul Fadli Abdul Rahim, Pusat Komunikasi Korporat

Hazrul Abdul Halim, Pusat Komunikasi Korporat

Mohd. Jamaludin Abdul Rajalu, Pusat Teknologi Maklumat

Wana Helena Maria Wan Abdullah, Pusat Teknologi Maklumat

Meor Sony Hermi Meor Sapelin, Pusat Teknologi Maklumat

Hairil Izwan Halil, Pusat Teknologi Maklumat

Hairul Paizal Mohd Isa, Pusat Teknologi Maklumat