Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Sambutan Jubli Emas UKM

Kepala Surat Rasmi Baharu UKM 2019

Sukacita dimaklumkan Mesyuarat Pengurusan Universiti (MPU) Bil. 6/2019 bertarikh
 20 Jun 2019 di bawah Governan : Kertas Cadangan Rekabentuk Baharu Dokumen Rasmi UKM Sempena Sambutan Jubli Emas UKM telah meluluskan penggunaan Kepala Surat Rasmi Baharu UKM 2019 berkuatkuasa 1 Julai 2019.

Sebagai langkah kawalan bagi mengelakkan penyalahgunaan Kepala Surat Rasmi Baharu UKM 2019, warga UKM boleh memperolehi Kepala Surat Rasmi berkenaan daripada Sekretariat Sambutan Jubli Emas UKM dan Pusat Komunikasi Korporat (PKK). Berikut adalah nombor talian pegawai sekretariat dan PKK yang boleh dihubungi bagi mendapatkan Kepala Surat Rasmi Baharu UKM 2019 seperti berkenaan:

  • Mohd Rushdy Mohamad Sarip : 03-8921 3891 (Sekretariat)
  • Puan Fairuz Abdul Latif : 03-8921 3370 (PKK)

Bersama ini disertakan fail Kepala Surat Rasmi Baharu UKM 2019 versi Microsoft Word yang boleh dimuat turun oleh warga

Nota: 1 in = 2.54 cm