Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya
Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya merupakan perkhidmatan yang dijalankan dalam membantu pelajar dalam merancang hala tuju kerjaya.

KENALI KAUNSELOR KERJAYA ANDA!

Cik Alyaa Insyirah Huzili merupakan Pegawai Psikologi (S41) atau Kaunselor Kerjaya di Pusat Pembangunan Karier (UKM-Karier). Beliau memegang Ijazah Sarjana Psikologi (MSc Psychology dari University of Nottingham, United Kingdom dan beliau juga merupakan kaunselor yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia (No. Lesen: KB08847, PA08452).
 
Antara perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kerjaya ialah:
Kaunseling Kerjaya
  1. Minat dan Eksplorasi Kerjaya
  2. Ujian Psikologi Kerjaya
  3. Kaunseling kerjaya individu / kelompok
  4. Khidmat nasihat mengenai pemilihan kerjaya, halangan dan kerumitan berkaitan kerjaya
Bimbingan Kerjaya
  1. Semakan Resume, surat iringan dan video resume
  2. Career Coaching
  3. Mock Interview & Tip Temuduga
  4. Perancangan dan Pemilihan Kerjaya 
Cik Alyaa Insyirah Huzili (alyainsyirah@ukm.edu.my, 03-8921 4997, 017-6896884)

Daftar sekarang untuk mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan kerjaya di Google Form  Pihak kami akan menghubungi anda dalam tempoh tiga (3) hari waktu bekerja untuk menetapkan temujanji.