PUSAT PEMBANGUNAN KARIER UKM / UKM CAREER ADVANCEMENT CENTRE

 MARA_GEUKM

Latihan dalam Talian Secara Percuma Data Analytics, Data Science, Cybersecurity, Cloud, Ai & Microsoft Azure oleh MDEC

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) sedang menawarkan latihan secara dalam talian secara PERCUMA dalam bidang seperti data analytics, data science, cybersecurity, cloud, AI and Microsoft Azure mulai 1 Julai 2022 hingga 31 Disember 2022. Latihan-latihan ini ditawarkan oleh META, Microsoft, Oracle, SAS, DNB dan Alibaba Cloud. 

Sila layari https://mdec.my/digital-economy-initiatives/lets-learn-digital/ untuk mendaftar.