Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian dan Perkhidmatan (SPKPPP) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian dan Perkhidmatan (SPKPPP) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Adalah dimaklumkan bahawa Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian dan Perkhidmatan (SPKPPP) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn. Bhd. akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 18 – 22 Mac 2024 (Isnin – Jumaat)
Masa: 9.30 pagi – 4.30 petang
Skop Pensijilan:
• Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah
• Pemberian Perkhidmatan Sokongan Pendidikan
Warga UKM adalah dipohon untuk memberikan kerjasama semasa audit dijalankan. Sekian, terima kasih.