Pusat Jaminan Kualiti (Kualiti-UKM)

 Kualiti Pemacu Inovasi

Director

Assoc. Prof. Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek

  •  
  •  03-8921-5077
  •  roziah@ukm.edu.my