Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd Secara dalam Talian

Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd Secara dalam Talian

Adalah dimaklumkan bahawa Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) UKM oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd secara dalam talian akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 22 – 25 Mac 2021 (Isnin – Khamis)
Masa: 9.30 pagi – 4.30 petang

Skop Pensijilan:
• Rekabentuk dan Pembangunan Program Pendidikan Prasiswazah dan Siswazah
• Pemberian Perkhidmatan Pendidikan di Peringkat Prasiswazah dan Siswazah

Warga UKM adalah dipohon untuk memberikan kerjasama semasa audit dijalankan.

Sekian, terima kasih.