Pelaksanaan Skop Baharu ISMS UKM

Nama Skop Pensijilan baharu ISMS UKM: 

Pengurusan Kawalan Keselamatan Maklumat:

“Pengurusan Maklumat Pelantikan Kakitangan bukan Akademik, pembayaran Gaji Kakitangan, Pengurusan Pendaftaran Kursus Pelajar Prasiswazah dan Pengurusan Pusat Data”

 

Tarikh Pelaksanaan: 1 November 2020