Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Aplikasi Gaya Siswa

Aplikasi Mobile GayaSiswa UKM (Versi 2.0) telah berjaya dibangunkan dan boleh dimuat turun melalui Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=my.ukm.studentlifestyle&hl=en) dan App Store ( https://itunes.apple.com/us/app/gayasiswa-ukm/id1458587959 ).

Aplikasi Mobile GayaSiswa UKM (Versi 2.0) ini menyediakan fungsi berikut kepada pelajar :

 1. Profil Pelajar
  • Biodata
  • Kolej kediaman
  • Penaja
 1. Akademik
  • Maklumat akademik
  • Senarai kursus semester terkini
  • Jadual kuliah
  • Jadual peperiksaan
 1. Aktiviti
  • Smart Attendance
  • Kalendar iStar
  • Majlis Perwakilan Pelajar
  • Keputusan Ujian Psikometrik (Prasiswazah)
 1. Berita
  • Berita Pelajar
  • UKM News
 1. Kewangan
  • Senarai Hutang
  • Senarai Resit
 1. Panduan Pelajar
 2. Media Sosial UKM
 3. Perkhidmatan
 4. Nombor Telefon Kecemasan