Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Buku Panduan

  • SMPE

Video SMPE

  • SMPWEB

Video SMPWEB

  • UKMFolio

Tutorial UKMFolio

Video UKMFolio

  • SPPP

Video SPPP

  • iTunes

— Berikut adalah video berkaitan iTunes U untuk rujukan semua pelajar:

— Cara untuk Enroll Kursus

Perbincangan dalam iTunes U

Cara muat turun bahan dalam iTunes U