Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Acara

Pendaftaran Online Pelajar Baharu Sarjana dan Diploma Siswazah Kepolisan

 • 01/10/2021
 •  - 
 • https://smp.ukm.my/espeed/

01 - 07 Oktober 2021

Pendaftaran Online Pelajar Baharu Eksekutif Prasiswazah & Pascasiswazah

 • 01/10/2021
 •  - 
 • https://smp.ukm.my/espeed/

01 - 07 Oktober 2021

Pendaftaran Online Pelajar Baharu Pascasiswazah

 • 01/10/2021
 •  - 
 • https://smp.ukm.my/espeed/

01 - 07 Oktober 2021

Pendaftaran Online Pelajar Baharu UKMi Prasiswazah (Tempatan)

 • 24/09/2021
 •  - 
 • https://smp.ukm.my/espeed/

24 - 30 September 2021

Pendaftaran Online Pelajar Baharu UKMi Prasiswazah (Antarabagsa)

 • 20/09/2021
 •  - 
 • https://smp.ukm.my/espeed/

20 - 26 September 2021

Pendaftaran Online Pelajar Baharu Prasiswazah dan Pascasiswazah (Eksekutif)

 • 06/09/2021
 •  - 
 • https://smp.ukm.my/espeed/

06 - 16 September 2021

Panggilan Akhir Pengajian Separuh Masa Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

 • 11/09/2021
 • 09:00 AM - 04:00 PM
 • https://www.facebook.com/pkpukm

Pengajian Berterusan Jarak Jauh. Pengajian Islam UKM

 • 08/09/2021
 • 08:30 PM - 10:00 PM
 • https://www.facebook.com/pkpukm