Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Jadual & Dewan Kuliah Blended Learning

Siswazah

Fakulti Pengajian Islam  (Kemaskini Terakhir: 18/03/2020) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam (Semua Program) Muat Turun

Siswazah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 11/03/2019) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam (Semua Program) Muat Turun

Siswazah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 21/09/2018) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam (Semua Program) Muat Turun

Siswazah

Fakulti Pengajian Islam (Kemaskini Terakhir: 05/10/2017) 

Program Jadual Kuliah
Sarjana Pengajian Islam & Doktor Falsafah(Semua Program) Muat Turun
Popups Powered By : XYZScripts.com