Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Jadual Peperiksaan Semester 1 Sesi 2020/2021

Program Prasiswazah PBJJ (Kemaskini Terakhir: 21/12/2021) terkini

Program Jadual Peperiksaan
Fakulti Pengajian Islam Muat Turun
Fakulti Ekonomi Pengurusan Muat Turun