Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Kalendar Akademik UKMShape

Sepenuh Masa

Kalendar Akademik 2021/2022 (Tarikh kemaskini: 08/01/21) terkini

Kalendar Akademik 2020/2021 (Tarikh kemaskini: 04/06/20) 

Kalendar Akademik 2019/2020 (Tarikh kemaskini: 27/03/20) 

Kalendar Akademik 2018/2019 (Tarikh kemaskini: 15/02/18)

Kalendar Akademik 2017/2018 (Tarikh kemaskini: 19/06/17)

Kalendar Akademik 2016/2017

Kalendar Akademik 2015/2016

Kalendar Akademik 2014/2015

 

Separuh Masa

Kalendar Akademik 2021/2022 (Tarikh kemaskini: 11/01/21) terkini

Kalendar Akademik 2020/2021 (Tarikh kemaskini: 04/02/20)

Kalendar Akademik 2019/2020 (Tarikh kemaskini: 27/03/20) 

Kalendar Akademik 2018/2019 (Tarikh kemaskini: 14/02/18)

Kalendar Akademik 2017/2018

Kalendar Akademik 2016/2017

Kalendar Akademik 2015/2016

Kalendar Akademik 2014-2015

Popups Powered By : XYZScripts.com