Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Kewangan

Maklumat Penting

Semua Tahap

Pemakluman Pengurangan Yuran KPT (Kemaskini terakhir: 15/09/2021) terkini

Pemakluman berkenaan pengurangan yuran bagi pelajar Universiti Awam semester 1 sesi 2021/2022 oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi adalah dirujuk.

Untuk makluman para pelajar, pihak Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan Dan Profesional (UKMShape) masih belum menerima sebarang pekeliling/makluman berkenaan pengurangan yuran daripada pihak Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Sebarang pemakluman mengenai pengurangan yuran berkenaan akan dimaklumkan kepada pelajar dari semasa ke semasa (sekiranya berkenaan).

Sekian, harap maklum


Notis Gangguan bagi Perkhidmatan Terminal Kad Debit/ Kad Kredit (Kemaskini terakhir: 10/09/2021) terkini

 1. Harap maklum bahawa sistem terminal kad debit dan kad kredit di kaunter kewangan UKMShape mengalami kerosakan sehingga pada suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

 2. Bagi urusan melibatkan kaunter kewangan:
  1. Bayaran yuran boleh dibuat melalui kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), ATM BIMB dan Perbankan Internet BIMB.
  2. Urusan semakan status bayaran atau jumlah yuran boleh layari portal ekewangan di https://ekewangan.ukm.my.
  3. Urusan KWSP adalah secara atas talian, https://secure.kwsp.gov.my/thirdparty/login.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Terima Kasih.


Penafian Permohonan Kata Laluan bagi Tujuan Mengemaskini Data Pelajar di SMPE UKM (Kemaskini terakhir: 04/05/2021)

Kepada: Semua Pelajar Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan Dan Profesional, UKM (UKMShape)

Dengan segala hormatnya, kami merujuk kepada perkara di atas.

 1. Adalah dimaklumkan bahawa pihak Universiti telah menerima aduan terdapat individu (scammer) yang telah menggunakan nama “Aimi Halina” (aimihalinaukm@gmail.com) yang memohon kata laluan pelajar bagi mengemaskini data pelajar di SMPE melalui emel.

 2. Pihak Universiti menegaskan bahawa penama tersebut bukan kakitangan Universiti dan merupakan individu yang tidak dikenali.

 3. Oleh itu, jika terdapat mana-mana individu yang memohon kata laluan bagi tujuan di atas, kami memohon agar tidak mendedahkan sebarang butiran peribadi. Sekiranya pelajar telah mendedahkan kata laluan, mohon untuk menukar kata laluan tersebut dengan segera.

Bagi mendapat kepastian, pelajar boleh berhubung dengan Bahagian Kewangan atau Pegawai Program yang berkenaan.

 

Sekian, Harap Maklum

Pengurusan Pusat Kembangan Pendidikan UKM


Proses Penutupan Akaun Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020 (Kemaskini terakhir: 30/12/2020)

Makluman Penting:

 1. Tarikh akhir penerimaan bayaran bagi tahun 2020 adalah sehingga 30 Disember 2020 seperti ketetapan berikut: -

1.1- Pembayaran Tunai sehingga jam 1.00 tengahari.
1.2- Pembayaran Kad Debit/ Kredit sehingga jam 3.00 petang.
1.3- Tiada bayaran yang akan diterima selepas ketetapan waktu & tarikh seperti di atas.

 1. Tiada penerimaan pada 31 Disember 2020 di kaunter kewangan UKMShape. Bayaran boleh dibuat melalui kaunter BIMB, ATM BIMB dan Perbankan Internet BIMB.

 2. Segala pembayaran berjalan seperti biasa bermula 4 Januari 2021.

Terima kasih.


Pengurangan Yuran Perkhidmatan Kesan Penularan Wabak Covid 19 (Kemaskini terakhir: 28/12/2020) terkini


Pembayaran Yuran Pengajian di Kaunter Kewangan Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Lanjutan Bermula 07 Disember 2020 sehingga 20 Disember 2020 (Kemaskini terakhir: 07/12/2020) terkini

 1. Bagi urusan pembayaran yuran melibatkan kaunter kewangan: -

  1. Urusan bayaran yuran pengajian secara TUNAI adalah sehingga jam 12.30 tengahari SAHAJA.

  2. Urusan bayaran yuran pengajian selepas jam 2 petang adalah selain daripada TUNAI.

 2. Segala urusan kaunter berjalan seperti biasa sepanjang tempoh PKPB.


Pelarasan Pengurangan Yuran Perkhidmatan COVID19 (Kemaskini terakhir: 13/11/2020) terkini

Assalamualaikum/ Salam Sejahtera,

Semua Pelajar Prasiswazah/Pascasiswazah ambilan UKMShape

Saudara/i,

Adalah dimaklumkan bahawa pelarasan pengurangan yuran perkhidmatan Covid19 bagi semester 2 sesi 2019/2020 adalah sedang dalam proses. Pelarasan dijangka mengambil sedikit masa dan akan dilakukan secara berperingkat berikutan PKPB yang melanda ketika ini.

Keprihatinan saudara/i terhadap perkara ini amatlah dihargai.

Berikut ialah jumlah yuran pengurangan perkhidmatan yang akan berikan pada pelajar:

 


Pembayaran Yuran Pengajian di Kaunter Kewangan Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Lanjutan Bermula 09 November 2020 sehingga 6 Disember 2020 (Kemaskini terakhir: 09/11/2020) terkini

 1. Bagi urusan pembayaran yuran melibatkan kaunter kewangan: -

  1. Urusan bayaran yuran pengajian secara TUNAI adalah sehingga jam 12.30 tengahari SAHAJA.

  2. Urusan bayaran yuran pengajian selepas jam 2 petang adalah selain daripada TUNAI.

 2. Segala urusan kaunter berjalan seperti biasa sepanjang tempoh PKPB.


Pemakluman Pekeliling Semakan Yuran Kesan Penularan Wabak Covid19 (Kemaskini terakhir: 07/10/2020) terkini


Makluman Urusan Kewangan Pelajar (Kemaskini terakhir: 20/05/2020)

Untuk perhatian semua pelajar,

Makluman Urusan Kewangan Pelajar.pdf


Makluman Kelewatan Penghantaran Penyata Pendapatan Tahunan (EA Form) Bagi Pensyarah Di Bawah UKMShape Tahun 2019 (Kemaskini Terakhir: 24/03/2020)

Assalamualaikum wbt dan Salam Sejahtera,

YBhg.Prof./Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan,

Makluman Kelewatan Penghantaran Penyata Pendapatan Tahunan (EA Form) Bagi Pensyarah di bawah UKMShape Tahun 2019

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.

2. Untuk makluman YBhg.Prof./Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan pengemaskinian Penyata Pendapatan Tahunan (EA Form) bagi pensyarah di bawah UKMShape Tahun 2019 sedang dilaksanakan. Sehubungan itu, pihak UKMShape menjangka akan terdapat sedikit kelewatan dalam penghantaran penyata ini kepada YBhg.Prof./Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang akan berakhir 31 Mac ini.

3. Selain itu untuk makluman YBhg.Prof./Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan juga, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah menunda tarikh akhir penghantaran Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) samada melalui medium efilling atau secara manual kepada 30 Jun (tambahan 2 bulan daripada 30 April). Bersama-sama ini dilampirkan surat daripada LHDN untuk rujukan YBhg.Prof./Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan atau boleh layari pautan laman sesawang http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailBN_2020_Pin.1_1.pdf

4. Sehubungan dengan itu, pihak UKMShape ingin memohon maaf atas kesulitan di pihak YBhg.Prof./Datuk/Dato'/Datin/Dr./Tuan/Puan dan kerjasama yang diberikan dalam tempoh had pergerakan ini adalah sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Lampiran:

 1. Kenyataan Media LHDN
 2. Program MemfailBN

Peraturan Am Kewangan

 

1.0 YURAN PENGAJIAN

1.1 Yuran yang dikenakan ke atas pelajar bagi tujuan pembiayaan sepanjang tempoh pengajian yang telah ditetapkan secara pakej yang merangkumi perkara berikut:

  1. Yuran Akademik;
  2. Yuran Peperiksaan;
  3. Bahan – bahan bacaan termasuk modul sesi pengajian; dan
  4. Bayaran – bayaran lain seperti yuran peperiksaan, fi makmal komputer dan sains serta aktiviti pelajar di fakulti dan universiti

1.2 Jumlah yuran yang dikenakan ke atas setiap pelajar adalah berbeza mengikut fakulti dan tahap pengajian yang ditawarkan. Setiap pelajar perlu merujuk kepada jadual yuran yang dikepilkan bersama dengan surat tawaran pengajian. Maklumat berkaitan yuran pengajian yang dikenakan ke atas pelajar juga boleh diakses melalui laman web rasmi UKMShape www.ukm.my/ukmshape. UKMShape berhak meminda kadar yuran pada bila-bila masa tanpa notis awal kepada pelajar

2.0 PILIHAN PEMBAYARAN

2.1 Yuran keseluruhan pengajian dipecahkan pembayarannya mengikut semester pengajian.

2.2 UKMShape menyediakan kemudahan kepada pelajar untuk memilih kaedah pembayaran mengikut kesesuaian bagi menampung pengajian seperti digariskan dalam Jadual 1. Pilihan pembayaran yang ditawarkan ini terpakai sepanjang tempoh pelajar menjalani pengajian di UKM. Pelajar boleh berhubung dengan Bahagian Kewangan UKMShape bagi mendapat khidmat nasihat berkaitan setiap pilihan pembayaran yang ditawarkan.

PILIHAN 1

Pembayaran yuran pengajian diselesaikan sepenuhnya sebelum mendaftar masuk sebagai pelajar UKMShape pada setiap semester.

PILIHAN 2

Pembayaran yuran pengajian dilunaskan mengikut pecahan berikut:

  1. 40% daripada yuran semester dibayar SEBELUM pendaftaran masuk pelajar pada setiap semester. Pembayaran ini perlu disempurnakan selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum tarikh pendaftaran pengajian;
  2. 30% daripada yuran pengajian dibayar SELEPAS pendaftaran masuk pelajar pada bulan berikutnya setiap semester; dan
  3. Baki 30% daripada yuran semester diselesaikan sepenuhnya selepas bayaran kali kedua dalam bulan berikutnya.

2.3 Pelajar yang memilih PILIHAN 2 adalah tertakluk kepada syarat berikut:

  1. Bayaran yuran per semester mesti dilakukan dalam tempoh bulan berturut; dan
  2. Sekiranya gagal melunaskan pembayaran yuran, pelajar :

-TIDAK dibenarkan mendaftar kursus semester berkenaan;

-TIDAK diberikan bahan bacaan/modul sesi pengajian; dan

-TIDAK dibenarkan menyemak atau mendapat keputusan peperiksaan akhir semester.

2.4 Yuran yang dikenakan ke atas semua pelajar adalah termasuk Yuran Komitmen berjumlah RM2,000. Yuran ini tidak akan dipulangkan sekiranya pelajar menarik diri daripada pengajian ditawarkan.

 

Jadual 1: Pilihan kaedah pembayaran yuran pengajian mengikut semester pengajian

PILIHAN ILUSTRASI SEBELUM PENDAFTARAN SELEPAS PENDAFTARAN
1 Ambilan Semester 1 dan 2 100% daripada yuran semester. Yuran selesai.
2 Ambilan Semester 1 (Sept/Okt) 40% daripada yuran Semester 1 pada bulan September. 30% pada bulan Oktober dan 30% pada bulan November berikutnya dalam tahun kalendar yang sama.
Ambilan Semester 2 (Feb/Mac) 40% daripada yuran Semester 2 pada bulan Februari. 30% pada bulan Mac dan 30% pada bulan April berikutnya dalam tahun kalendar yang sama.
3.0 DENDA DAN PENALTI

3.1 UKMShape berhak menahan yuran pengajian yang telah dibayar sekiranya pelajar menarik diri atau menangguh / digantung sebelum tamat tempoh pengajian.

3.2 Bayaran balik yuran adalah tertakluk kepada tunggakkan baki yang belum dijelaskan oleh pelajar dengan pengiraan semula serta disahkan oleh Bahagian Kewangan UKMShape.

3.3 Bayaran balik yuran pengajian bagi kes pelajar menarik diri dan kes pelajar menangguh atau digantung sebelum tamat tempoh pengajian adalah tertakluk kepada kadar yang ditentukan oleh UKMShape  seperti di Jadual 2:

Jadual 2: Bayaran balik yuran pengajian bagi kes pelajar menangguh atau digantung sebelum tamat tempoh pengajian

Bil. Butiran Kadar (%)
1 Pelajar menarik diri/menangguh/digantung sebelum minggu kuliah bermula 100% daripada keseluruhan yuran pengajian yang telah dibayar oleh pelajar untuk semester berkenaan akan dikembalikan.
2 Pelajar menarik diri/menangguh/digantung dari pengajian pada minggu pertama (1) hingga minggu kedua (2) semester 70% daripada keseluruhan yuran pengajian yang telah dibayar oleh pelajar untuk semester berkenaan akan dikembalikan.
3 Pelajar menarik diri/menangguh/digantung dari pengajian pada minggu ketiga (3) hingga minggu keenam (6) semester 50% daripada keseluruhan yuran pengajian yang telah dibayar oleh pelajar untuk semester berkenaan akan dikembalikan.
4 Pelajar menarik diri/menangguh/digantung dari pengajian selepas minggu keenam (6) semester TIADA pulangan yuran pengajian untuk semester berkenaan akan dikembalikan.

 

4.0 BAHAN BACAAN SERTA MODUL SESI PENGAJIAN

4.1 Bahan - bahan bacaan termasuk modul semasa sesi pengajian pelajar akan dibekalkan di Kaunter Buku UKMShape sebaik sahaja bermula sesi pengajian bagi setiap semester.

4.2 Bahan - bahan bacaan termasuk modul semasa sesi pengajian adalah tertakluk kepada stok semasa. Stok setiap bahan bacaan termasuk modul pengajian ini akan disimpan sepanjang sesi semester yang berkaitan sahaja. UKMShape berhak menggunakan stok sedia ada untuk menggantikan bahan bacaan termasuk modul sesi pengajian yang dibekalkan kepada pelajar.

4.3 Pelajar hanya dibenarkan untuk menuntut bahan bacaan termasuk modul sesi pengajian dalam tempoh satu semester sahaja. Pelajar tidak dibenarkan untuk membuat tuntutan bahan bacaan serta modul sesi pengajian sekiranya gagal menjelaskan yuran pengajian mengikut tempoh yang ditetapkan seperti pada perenggan 2.2(ii).

4.4 Bahan bacaan termasuk modul sesi pengajian yang dibekalkan oleh UKMShape adalah bagi semua program KECUALI yang dinyatakan sebaliknya. (Tiada modul dibekalkan bagi pelajar pascasiswazah dan prasiswazah, Fakulti FSSK & FTSM).

5.0 PELBAGAI BAYARAN DAN KENAAN CAJ

5.1 Pelajar adalah tertakluk kepada pelbagai bayaran dan kenaan caj yang ditetapkan oleh UKMShape sepanjang tempoh pengajian seperti di Jadual 4.

5.2 Pelbagai bayaran dan kenaan caj yang ditetapkan oleh UKMShape dibahagikan berdasarkan keperluan semasa pelajar seperti berikut:

  1. Yuran Pengajian;
  2. Yuran pelbagai; dan
  3. Yuran - yuran lain.

 

Jadual 4: Penyenaraian pelbagai bayaran dan kenaan caj sepanjang tempoh pengajian

JENIS
KADAR PENGAJIAN CATATAN
YURAN PENGAJIAN
Yuran Mengulang Kursus (sebab gagal atau baiki gred) RM100 per unit untuk Sarjana Muda RM200 per unit untuk Sarjana Muda - pelajar Antarabangsa
RM200 per unit untuk Diploma Siswazah RM300 per unit untuk Diploma Siswazah - pelajar Antarabangsa
RM300 per unit untuk Sarjana RM600 per unit untuk Sarjana - pelajar Antarabangsa
Yuran Gugur Kursus RM50 per kursus
Yuran Menarik Diri Kursus RM100 per kursus
Yuran Mengulang Projek RM200 per unit Maksimum RM1,200
Yuran Mengulang Kertas Ilmiah/Latihan Ilmiah RM100 per unit
YURAN PELBAGAI
TAMAT PENGAJIAN
Yuran Konvokesyen RM180 (Prasiswazah)
RM200 (Siswazah)
CAJ MENGIKUT PERMINTAAN / SITUASI
Yuran Semak Semula Keputusan Peperiksaan RM50 per kursus
Semak semula keputusan peperiksaan lisan RM100
Rayuan Meneruskan Pengajian RM100
Peperiksaan Ulangan Khas RM25 per kursus (Prasiswazah)
RM50 per kursus (Siswazah)
Peperiksaan Gantian RM100 per kursus
Denda Tatatertib RM200 maksimum per kursus
Denda tidak membuat pendaftaran kursus (atas talian) RM50
Denda tidak membuat pengesahan pendaftaran kursus RM50
Cetakan Kedua Laporan Akademik/ Keputusan Peperiksaan/Salinan Resit Bayaran/Salinan Surat Tawaran RM5 per dokumen
Mohon gantian skrol yang hilang RM100 Urusan di Pejabat Bendahari UKM
Pelajar mohon salinan asal transkrip untuk kegunaan peribadi:
-Ambil di UKMShape
-Dihantar pos berdaftar (dlm negara)
 

-RM20/transkrip
-RM20/transkrip + RM10 (caj pos)

Pelajar mohon salinan asal transkrip untuk dihantar terus kepada institusi luar negara
-Dihantar melalui pos berdaftar kepada institusi luar negara
-RM150/pos
Cetakan Kad Matrik (hilang/rosak/tukar fakulti/salah ejaan) RM15 Kes cetakan kedua
RM50 Kes cetakan ketiga dan seterusnya
YURAN LAIN-LAIN
Yuran Memproses Borang Permohonan RM50 (Tempatan)
RM100 (Antarabangsa)
Rayuan Meneruskan Pengajian Setelah diberhentikan sebab Tidak Mendaftar RM100 + RM50/sem (Prasiswazah)
RM200 + RM50/sem (Siswazah)
Lewat menghantar notis penyerahan tesis RM30
Kadar Ulangan Peperiksaan Lisan (Ulangan Viva) RM1,000 (Sarjana)
RM1,500 (Kedoktoran)
Yuran Tambah Semester (Tesis/Penyelidikan/Disertasi) RM1,500 (Tempatan)
RM2,000 (Antarabangsa)
Yuran Tambah Semester (Kerja Kursus) Prasiswazah RM100 per unit (Tempatan)
RM150 per unit (Antarabangsa)
Yuran Tambah Semester (Kerja Kursus) Siswazah RM900 (Tempatan)
RM1,200 (Antarabangsa)
6.0 KAEDAH PEMBAYARAN YURAN

6.1 Bagi pelajar yang membiayai yuran pengajian secara persendirian

BIL. KAEDAH BUTIRAN
1 Melalui Bank Islam
 1. Kaunter Bank Islam

Bayaran yuran boleh dibuat di mana-mana kaunter pembayaran Bank Islam dengan mengisi Slip Pembayaran Bil yang disediakan di kaunter. Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:

i) Nama : seperti di kad pengenalan
ii) Nombor kad
pengenalan
: seperti di kad pengenalan
iii) Bayar kepada : Pusat Kembangan Pendidikan
iv) Jenis pembayaran : Yuran pengajian

Sila simpan salinan slip sebagai bukti pembayaran.


 1. ATM Bank Islam (Hanya pemegang akaun Bank Islam sahaja)

Bayaran yuran boleh dibuat dengan:

 1. Pilih menu>LAIN-LAIN>PEMBAYARANBIL/YURAN IPT
 2. Masukkan>NO KAD PENGENALAN PELAJAR
 3. Bil Anda>MASUKKAN AMAUN YANG HENDAK DIBAYAR
 4. Simpan resit sebagai rujukan.

 1. Perbankan Internet (Hanya pemegang akaunBank Islam sahaja)

Bayaran boleh dibuat di www.bankislam.biz dengan cara:

 1. Klik pada BILL PRESENTMENT
 2. Payee Corporation – pilih UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 3. Pastikan no matrik yang tertera di skrin adalah sama dengan yang dinyatakan dalam surat tawaran.
 4. Masukkan AMAUN yang hendak dibayar
 5. Tekan butang BAYAR
 6. - Sila cetak transaksi sebagai bukti pembayaran.

 1. CDM Bank Islam

Bayaran boleh dibuat dengan cara:

 1. Pilih menu>LAIN-LAIN>YURAN IPT/BILLPRESENTMENT
 2. Masukkan>NO KAD PENGENALAN PELAJAR
 3. Pilih>NO. MATRIK TERKINI
 4. Sahkan butiran
 5. Masukkan>AMAUN YANG HENDAK DIBAYAR
 6. Sahkan pembayaran
 7. Simpan resit sebagai rujukan
2 Tunai Pembayaran secara tunai hanya boleh dibuat di kaunter UKMShape pada waktu-waktu berikut (kecuali cuti umum):
Isnin - Khamis 8.15am - 12.45pm
2.00pm - 4.45pm
Jumaat 8.15am - 12.00pm
2.45pm - 4.45 pm
3 Kad Kredit/ Kad Debit
Pembayaran secara kad kredit hanya boleh dibuat di kaunter UKMShape pada waktu-waktu berikut (kecuali cuti umum):
Isnin - Khamis 8.15am - 12.45pm
2.00pm - 4.45pm
Jumaat 8.15am - 12.00pm
2.45pm - 4.45 pm
Sabtu & Ahad 10.00am -3.00pm
4 Cek, deraf bank dan kiriman wang
 1. Pembayaran melalui cek, deraf bank dan kiriman wang hendaklah dibuat atas nama

PUSAT KEMBANGAN PENDIDIKAN

dan diposkan ke alamat:

Pengarah
Pusat Kembangan Pendidikan
Bangunan Wawasan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi
Selangor

 1. Sila tuliskan nama, nombor kad matrik dan nombor telefon pelajar dengan jelas di belakang cek/deraf/kiriman wang tersebut.
 2. Bayaran melalui cek post-dated TIDAK DIBENARKAN. Sekiranya cek ditendang di atas sebab masalah teknikal, baki bank tidak mencukupi atau sebab lain pelajar terbabit akan disenaraihitamkan.
 3. TIDAK DIBENARKAN membuat sebarangpembayaran melalui cek persendirian.
5 Talian Perbankan Internet Bayaran boleh dilakukan secara talian perbankan internet secara pindahan bayaran. Maklumat pembayaran adalah seperti berikut:
i) Nama Akaun : PUSAT KEMBANGAN PENDIDIKAN
ii) Nama Bank : CIMB BANK BERHAD
ii) Alamat Bank : WISMA UNIKEB,

BANDAR BARU BANGI,

43600, SELANGOR, MALAYSIA

ii) No. Akaun : 8002233817
iv) Kod Swift : CIBBMYKL

Bukti pembayaran hendaklah diemelkan pada accpkp@ukm.edu.my berserta maklumat pelajar.Kegagalan menghantar bukti bayaran akan menyebabkan status kewangan pelajar tidak akan dikemaskini.

**Nota:
 1. Bagi pelajar yang mempunyai dua (2) atau lebih nombor matrik (disebabkan menyambung pengajian di UKMShape atau sebelum ini belajar sepenuh masa di UKM), sila nyatakan no matrik terkini dalam slip pembayaran bil semasa membuat bayaran di Bank Islam/perbankan internet Bank Islam.
 2. Segala pembayaran melalui Bank Islam mengambil tempoh selama 3 hari waktu bekerja untuk proses kemaskini akaun pelajar.

 

6.2 Pelajar yang membiayai yuran pengajian secara tajaan dan pinjaman pelajaran.

BIL. KAEDAH BUTIRAN
1 Kemukakan Surat Perjanjian/Tajaan Pelajar yang mendapat kemudahan biasiswa atau pinjaman perlu mengemukakan kepada UKMShape (surat perjanjian biasiswa/pinjaman) bagi memudahkan urusan tuntutan yuran pengajian oleh UKMShape kepada pihak penaja atau pemberi pinjaman.
**Nota:
 1. Kelewatan dalam mengemukakan surat tajaan/perjanjian pada pihak UKMShape akan menyebabkan kelewatan dalam membuat tuntutan pada pihak penaja.
 2. Pihak UKMShape akan menyekat sebarang aktiviti pelajar sekiranya pihak penaja gagal membuat pembayaran yuran pengajian pelajar.

 

6.3 Pelajar yang membiayai yuran pengajian melalui KWSP

BIL. KAEDAH BUTIRAN

1

Pemohonan atas talian Pelajar boleh membuat permohonan pengeluaran KWSP secara atas talian di
https://secure.kwsp.gov.my/member/member/login

 

7.0 SEMAKAN AKAUN PELAJAR DAN URUSAN SURAT MENYURAT

7.1 UKMShape bertanggungjawab mengeluarkan resit rasmi kepada pelajar bagi setiap kali pembayaran dibuat oleh pelajar.  Pelajar dikehendaki menyimpan resit asal yuran pengajian bagi tujuan rekod dan rujukan.

7.2 Pelajar dikehendaki membuat semakan status bayaran yuran atau pelbagai bayaran yang telah dibuat melalui portal rasmi e-kewangan UKM di alamat https://ekewangan.ukm.my

7.3 Sebarang urusan surat menyurat dan pertanyaan dari pelajar boleh dikemukakan kepada:

Bahagian Kewangan
Pusat Kembangan Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi
Selangor
No. Telefon : 03 8921 3366 /8921 4196 / 8921 3997 / 8921 3886 / 8921 5377
No. Fax : 03 89269182
Emel : accpkp@ukm.edu.my
Facebook : https://www.facebook.com/ukmshape/
 • Setiap urusan berkaitan perlulah disertakan nama penuh dan nombor pendaftaran (matrik) pelajar apabila berurusan dengan Bahagian Kewangan UKMShape
Popups Powered By : XYZScripts.com