Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Maklumat Konvokesyen

  • Peringatan Mesra Konvokesyen Ke-49 UKM & Pengambilan Skrol & Transkrip [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/11/21) terkini
  • Surat Pemakluman [Selanjutnya]

  • Semua maklumat dan tindakan perlu dirujuk di laman web konvokesyen www.ukm.my/konvo