UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Mod & Tempoh Pengajian

Pengendalian Program Mod Eksekutif (E)

 •  Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di kampus Utama UKM, Bangi dan Pusat Kuliah UKM Yang Terpilih
 • Kuliah diadakan setiap hujung minggu/ hari biasa (kuliah malam) selama 14 minggu untuk satu semester (jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 •  3 jam kuliah per kursus

Pengendalian Program Mod Pengajian Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)

 • Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di Kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM yang terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu & Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu)
 • Kuliah diadakan hanya 2-4 kali pertemuan sahaja setiap semester (Jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 • 4 jam kuliah per kursus

Pengendalian Program Mod Blended Learning (BL)

 • Program pengajian ditawarkan secara TESIS
 • Kelas diadakan di kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM Yang Terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu & Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu) pada semester 1 dan 2 sahaja
 • Kuliah diadakan hanya 4 kali pertemuan pada semester 1 & 2 sahaja
 • 4 jam kuliah per kursus
 • Kaedah pembelajaran terbahagi kepada 3 kaedah iaitu PERKULIAH, BERSEMUKA (KONSULTASI) dan e-learning (atas talian)

Mod & Tempoh Pengajian Mengikut Program

FAKULTI/PROGRAM
MOD PENGAJIAN
TEMPOH PENGAJIAN
PROGRAM PRASISWAZAH
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
Eksekutif (E)
8 Semester
Sarjana Muda Perakaunan
Eksekutif (E)
11 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
Eksekutif (E)
6 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
PBJJ
8 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)
PBJJ
8 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah)
PBJJ
8 Semester

Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)

PBJJ
8 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
PBJJ
8 Semester
PROGRAM PASCA SISWAZAH
PUSAT PERUBATAN UKM
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Eksekutif (E)
5 Semester
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Sarjana Undang-Undang Perniagaan
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Harta Intelek
Eksekutif (E)
3 Semester
FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Eksekutif (E)
4 Semester
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti)
Eksekuti (E)
3 Semester
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Eksekutif (E)
3 Semester
Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri
Eksekutif (E)
3 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
Eksekutif (E)
5 Semester
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjana Perakaunan
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Ekonomi Islam - Kewangan Islam
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Ekonomi Islam - Perbankan Islam
Eksekutif (E)
4 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Pengajian Islam
Eksekutif (E)
4 Semester
Doktor Falsafah Pengajian Islam
Eksekutif (E)
8 Semester