UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Mod & Tempoh Pengajian

Pengendalian Program Mod Eksekutif (E)
 • Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di kampus Utama UKM, Bangi dan Pusat Kuliah UKM yang terpilih
 • Kuliah diadakan setiap hujung minggu/hari biasa (kuliah malam) selama 14 minggu untuk satu semester (jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 • 3 jam kuliah per kursus

Pengendalian Program Mod Pengajian Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)
 • Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di Kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM yang terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu & Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu) Kuliah diadakan hanya 2-4 kali pertemuan sahaja setiap semester (Jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 • 4 jam kuliah per kursus

Pengendalian Program Mod Blended Learning (BL)
 • Program pengajian ditawarkan secara TESIS
 • Kelas diadakan di kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM yang terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu & Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu) pada semester 1 dan 2 sahaja Kuliah diadakan hanya 4 kali pertemuan pada semester 1 & 2 sahaja
 • 4 jam kuliah per kursus
 • Kaedah pembelajaran terbahagi kepada 3 kaedah iaitu PERKULIAH, BERSEMUKA (KONSULTASI) dan e-learning (atas talian)

Pengendalian Program Mod Open and Distance Learning (Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh) – ODL
 • Program dilaksanakan sepenuhnya dalam talian termasuklah aspek penilaian.
 • Bahan pembelajaran kendiri dilengkapi aktiviti interaktif dibekalkan di awal semester melalui platform Learning Management System (LMS) khusus untuk pelajar ODL (pembelajaran tidak segerak – synchronous)
 • Pelajar diberikan autonomi dan fleksibiliti dalam menguruskan masa bagi melengkapkan aktiviti interaktif dan bahan pembelajaran di LMS dengan sokongan fungsi tracking mechanism.
 • Tutorial segerak dalam talian (synchronous) dijadualkan sekitar dua (2) kali sebulan, sebelah malam pada weekdays. Setiap pertemuan sekitar 2-2.5 jam sahaja.
 • Tiada istilah terlepas kelas kerana tutorial segerak (synchronous ) akan dirakamkan untuk tontonan semula dan rujukan pelajar
 • Sistem sokongan berterusan bersama pensyarah dan khidmat helpdesk disediakan melalui aplikasi WhatsApp dan e-mel disediakan. Maklumat lanjut mengenai program ODL – https://www.ukmodl.com/
FAKULTI/PROGRAM
MOD PENGAJIAN
TEMPOH PENGAJIAN
PROGRAM PRASISWAZAH
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian
Eksekutif (E)
8 Semester
Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian
Eksekutif (E)
10 Semester
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian
Eksekutif (E)
8 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Sains Komputer)
Eksekutif (E)
8 Semester
Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian
(Pembangunan Sistem Multimedia)
Eksekutif (E)
6 Semester
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi)
PBJJ
8 Semester
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Geografi)
PBJJ
8 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
PBJJ
10 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
PBJJ
10 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
PBJJ
10 Semester

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah)

PBJJ
10 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
PBJJ
10 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Usuluddin dan Falsafah)
ODL & Separuh Masa
15 semester
(5 tahun)
PROGRAM PASCASISWAZAH
PUSAT PERUBATAN UKM
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Eksekutif (E)
5 Semester
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Sarjana Undang-Undang
Eksekutif (E)
4 Semester
FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA
Sarjana Kejuruteraan Awam
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Kejuruteraan Mikroelektrik
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Kejuruteraan Kimia
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Kejuruteraan Sekitaran
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Kejuruteraan Sistem Komunikasi
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Pengurusan Teknologi Industri
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pengurusan Teknologi Industri
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pengurusan Teknologi Industri
Eksekutif (E)
4 Semester
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Eksekutif (E)
3 Semester
Sarjana Sains (Sains Data & Analitik)
Eksekutif (E)
3 Semester
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
Eksekutif (E)
3 Semester
Sarjana Sains (Keselamatan, Sekuriti & Kawalgunaan Nuklear)
Eksekutif (E)
3 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
Sarjana Sistem Maklumat**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)**
Separuh Masa
4 Semester
Sarjana Sains Data***
Separuh Masa
5 Semester
Sarjana Keselamatan Siber***
Separuh Masa
5 Semester
Sarjana Informatik Kesihatan ***
Separuh Masa
5 Semester
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjana Perakaunan
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Ekonomi Islam
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pentadbiran Awam dan Kepimpinan (SPeAK)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Keusahawanan dan Inovasi
Eksekutif (E)
3 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
Blended Learning (BL)
4 Semester
Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah)
Blended Learning (BL)
4 Semester
Sarjana Pengajian Islam (Dakwah & Kepimpinan)
Blended Learning (BL)
4 Semester
Sarjana Pengajian Islam (Al- Quran & Al – Sunnah)
Blended Learning (BL)
4 Semester
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
Blended Learning (BL)
4 Semester
Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam
Eksekutif (E)
3 Semester
FAKULTI PENDIDIKAN
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pendidikan (Sumber & Teknologi Maklumat)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)
Eksekutif (E)
4 Semester
Diploma Pascasiswazah Lepasan Ijazah (Mod Cuti Sekolah)
Eksekutif (E)
3 Semester
Sarjana Pendidikan dalam Teknologi Pendidikan
ODL & Separuh Masa
5 semester
(1 tahun 8 bulan)
Sarjana Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
ODL & Separuh Masa
3 Semester
FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN
Sarjana Komunikasi Strategik
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri & Organsisasi)
Eksekutif (E)
4 Semester
INSTITUT SELFUEL
Sarjana Sains Teknologi Karbon Rendah Hidrogen
Sepenuh Masa
2 Semester

 

**  Mod Kerja Kursus

***Kaedah Modular