Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Mod & Tempoh Pengajian

Pengendalian Program Mod Eksekutif (E)

 •  Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di kampus Utama UKM, Bangi dan Pusat Kuliah UKM Yang Terpilih
 • Kuliah diadakan setiap hujung minggu/ hari biasa (kuliah malam) selama 14 minggu untuk satu semester (jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 •  3 jam kuliah per kursus

Pengendalian Program Mod Pengajian Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)

 • Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di Kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM yang terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu & Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu)
 • Kuliah diadakan hanya 2-4 kali pertemuan sahaja setiap semester (Jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 • 4 jam kuliah per kursus

Pengendalian Program Mod Blended Learning (BL)

 • Program pengajian ditawarkan secara TESIS
 • Kelas diadakan di kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM Yang Terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu & Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu) pada semester 1 dan 2 sahaja
 • Kuliah diadakan hanya 4 kali pertemuan pada semester 1 & 2 sahaja
 • 4 jam kuliah per kursus
 • Kaedah pembelajaran terbahagi kepada 3 kaedah iaitu PERKULIAH, BERSEMUKA (KONSULTASI) dan e-learning (atas talian)

Mod & Tempoh Pengajian Mengikut Program

FAKULTI/PROGRAM
MOD PENGAJIAN
TEMPOH PENGAJIAN
PROGRAM PRASISWAZAH
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
Eksekutif (E)
8 Semester
Sarjana Muda Perakaunan
Eksekutif (E)
11 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
Eksekutif (E)
6 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
PBJJ
8 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)
PBJJ
8 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah)
PBJJ
8 Semester

Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)

PBJJ
8 Semester
Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam)
PBJJ
8 Semester
PROGRAM PASCA SISWAZAH
PUSAT PERUBATAN UKM
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Eksekutif (E)
5 Semester
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Sarjana Undang-Undang Perniagaan
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Harta Intelek
Eksekutif (E)
3 Semester
FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi)
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Eksekutif (E)
4 Semester
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti)
Eksekuti (E)
3 Semester
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
Eksekutif (E)
3 Semester
Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri
Eksekutif (E)
3 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
Eksekutif (E)
5 Semester
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
Eksekutif (E)
5 Semester
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjana Perakaunan
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Ekonomi Islam - Kewangan Islam
Eksekutif (E)
4 Semester
Sarjana Ekonomi Islam - Perbankan Islam
Eksekutif (E)
4 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Pengajian Islam
Eksekutif (E)
4 Semester
Doktor Falsafah Pengajian Islam
Eksekutif (E)
8 Semester