Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Pengambilan Mac 2022 Kini Dibuka

PROGRAM PRASISWAZAH

-Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian

-Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi / Kompleks Tun Syed Nasir KL

 

-Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian

*    Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Media)

*  Pusat Kuliah : UKM Bangi

PROGRAM SISWAZAH

- Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)**

- Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)**

- Sarjana Sistem Maklumat**

- Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)**

- Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)**

- Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)**

- Sarjana Keselamatan Siber -Kaedah Modular-

- Sarjana Informatik Kesihatan -Kaedah Modular-

- Sarjana Sains Data -Kaedah Modular-

     *       Pusat Kuliah: UKM Bangi
     * *  Mod Kerja Kursus (Kelas Malam Hari Biasa)
     -Kaedah Modular- (Kelas Siang Hari Biasa)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)

-Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)

-Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan)

-Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)

*  Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Keusahawanan dan Inovasi

          * Pusat Kuliah: Kompleks Tun Syed Nasir KL

-Sarjana Perakaunan

-Sarjana Ekonomi Islam

 * Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Sarjana Undang - Undang (Mod kerja kursus)

*  Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri & Organisasi)

Terma & Syarat      

*(Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)

*(Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak)

KELEBIHAN PROGRAM MELALUI UKMShape

  • Semua aktiviti pembelajaran diadakan di luar waktu bekerja (kuliah hujung minggu/kuliah malam)

  • Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung dan boleh dibayar secara ansuran

  • Sesi pembelajaran dikendalikan oleh pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan

  • Penganugerahan Ijazah adalah sama seperti program-program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Fakulti

PEMBIAYAAN BAGI YANG LAYAK

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

 - Prasiswazah (Tempatan) : 10 Februari 2022

 - Prasiszawah (Antarabangsa) : 25 Januari 2022

 - Siswazah (Tempatan) : 10 Februari 2022

 - Siswazah (Antarabangsa) : 25 Januari 2022

 

 

MAKLUMAT LANJUT

Laman web : www.ukm.my/ukmshape

Telefon : +603-8921 3995/5329/5642/5895/5791

Media Sosial:

Popups Powered By : XYZScripts.com