Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Pengambilan Mac 2022 Kini Dibuka

KEMASUKAN KE PROGRAM PRASISWAZAH DAN SISWAZAH SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021/2022

PROGRAM SEPENUH MASA

JOM BELAJAR DI UKM!

PROGRAM PRASISWAZAH

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Terbuka untuk pelajar tempatan dan antarabangsa

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian
Sarjanamuda Ekonomi Dengan Kepujian

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
Terbuka untuk pelajar tempatan dan antarabangsa

Sarjanamuda Sains Sosial Dengan Kepujian (Komunikasi Media)


PROGRAM SEPARUH MASA

PROGRAM PRASISWAZAH

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Terbuka untuk pelajar tempatan dan sahaja

Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian
Sarjanamuda Perakaunan Dengan Kepujian

*      Pusat Kuliah: UKM Bangi / Kompleks Tun Syed Nasir KL

Sarjanamuda Ekonomi Dengan Kepujian

*    Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

PROGRAM SISWAZAH

FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT

Terbuka untuk pelajar tempatan dan antarabangsa

Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)**
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)**
Sarjana Sistem Maklumat**
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)**
Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)**
Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)**
Sarjana Keselamatan Siber -Kaedah Modular-
Sarjana Informatik Kesihatan -Kaedah Modular-
Sarjana Sains Data -Kaedah Modular-

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi
* *  Mod Kerja Kursus (Kelas Malam Hari Biasa)
-Kaedah Modular- (Kelas Siang Hari Biasa)

 

FAKULTI PENDIDIKAN
Terbuka untuk pelajar tempatan sahaja

Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan)
Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)

*       Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Terbuka untuk pelajar tempatan sahaja (hujung minggu)

Sarjana Keusahawanan & Inovasi

 * Pusat Kuliah: Kompleks Tun Syed Nasir KL

Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam

* Pusat Kuliah: UKM Bangi

Terbuka untuk pelajar antarabangsa sahaja (hari biasa)

Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam
Sarjana Ekonomi
Sarjana Keusahawanan & Inovasi
Sarjana Perdagangan

 

FAKULTI UNDANG-UNDANG
Terbuka untuk pelajar tempatan sahaja (hujung minggu)

Sarjana Undang - Undang (Mod kerja kursus)

* Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
Terbuka untuk pelajar tempatan sahaja (hujung minggu)

Sarjana Sains Sosial (Psikologi Industri & Organisasi)

Terma & Syarat
*(Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)
*(Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak)

 

KELEBIHAN PROGRAM MELALUI UKMSHAPE

▶ Semua aktiviti pembelajaran diadakan di luar waktu bekerja (kuliah hujung minggu/kuliah malam)

▶ Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung dan boleh dibayar secara ansuran

▶ Sesi pembelajaran dikendalikan oleh pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan

▶ Penganugerahan Ijazah adalah sama seperti program-program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Fakulti.

 

PEMBIAYAAN BAGI YANG LAYAK

PTPTN, MARA,KWSP , PSMB & lain-lain.

 

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di laman web https://www.ukm.my/ukmshape/tatacara-permohonan/ bermula 11 November 2021.

 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Prasiswazah (Tempatan) : 10 Februari 2022
Prasiszawah (Antarabangsa) : 25 Januari 2022
Siswazah (Tempatan) : 10 Februari 2022
Siswazah (Antarabangsa) : 25 Januari 2022

 

MAKLUMAT LANJUT

Laman web : www.ukm.my/ukmshape/

Emel :  marketingpkp@ukm.edu.my

Facebook : www.facebook.com/ukmshape

Telefon : 03-8921 3995/ 5329 /5642/ 5895/5791

Untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan program, anda boleh hubungi kami seperti yang berikut;

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat/ Fakulti Kejuruteraan & Alam bina/ Fakulti Perubatan En. Mohd Akmal Harith Bin Mohammad Hanafiah
mohdakmal@ukm.edu.my
+6019 293 2673 / 03 89213995 https://wa.link/ljfmc6

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan/ Fakulti Undang-Undang/ Fakulti Pergigian
En. Megat Syariffudin Bin Jaimin
syariffudin@ukm.edu.my
+6017 734 0235 / 03 89215329 https://wa.link/fuc135

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan/ Fakulti Sains & Teknologi/ Fakulti Sains Kesihatan
En. Ali Johari Bin Mohd Sharazlee
alijohari@ukm.edu.my
+6011 707 29729 / 038921 5329 https://wa.link/eueban

 

Fakulti Pengajian Islam/ Fakulti Pendidikan/ Fakulti Farmasi
En. Syahir Hazmi Bin Samsudin
syahirhazmi@ukm.edu.my
+6017 250 2034 / 03 89213995 https://wa.link/pv4b4w

 

Pusat Pengajian Citra / Institut
En. Khairul Azril Bin Omar
azril.omar@ukm.edu.my
+6016 219 0772 / 03 89213995 https://wa.link/uly7c9

 

Popups Powered By : XYZScripts.com