Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Pengambilan September 2021 Kini Dibuka

PROGRAM PRASISWAZAH

-Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian

-Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian

*  Pusat Kuliah: UKM Bangi, Kompleks PKP KL

 

-Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian

*  Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Sarjana Muda Sains Komputer

*  Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi)

*  Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Syariah / Usuluddin & Falsafah / Dakwah & Kepimpinan / Al- Quran & Al – Sunnah / Pengajian Arab & Tamadun Islam )

*  Pusat Kuliah: UKM Bangi / Kota Bharu / Alor Setar / Johor Bahru / Kuching / Kota Kinabalu (Tertakluk terma & Syarat)

PROGRAM SISWAZAH

-Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)**

-Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Multimedia)**

-Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)**

-Sarjana Sistem Maklumat**

-Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)**

-Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)**

-Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)**

-Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)**

-Sarjana Keselamatan Siber -Kaedah Modular-

-Sarjana Informatik Kesihatan -Kaedah Modular-

-Sarjana Sains Data -Kaedah Modular-

*  Pusat Kuliah: UKM Bangi

**  Mod Kerja Kursus (Kelas Malam Hari Biasa)

-Kaedah Modular- (Kelas Malam Hari Biasa)

-Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)

-Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

*  Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)

-Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)

-Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Perniagaan & Keusahawanan)

-Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)

*  Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi)

-Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

*  Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

-Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi dan Komputer)

-Sarjana Kejuruteraan (Mikroelektronik)

-Sarjana Kejuruteraan (Sekitaran)

-Sarjana Kejuruteraan (Kimia)

-Sarjana Kejuruteraan (Mekanik)

-Sarjana Kejuruteraan (Awam)

Kelas Malam Hari Biasa

*  Pusat Kuliah: UKM Bangi

-Sarjana Ekonomi Islam

* Pusat Kuliah: UKM Bangi

 

-Sarjana Keusahawanan dan Inovasi -Penilaian Secara Berterusan-

-Sarjana Perakaunan

* Pusat Kuliah: Kompleks PKP KL

-Sarjana Undang-Undang (Mod Kerja Kursus)

-Sarjana Undang-Undang (Mod Campuran)

*  Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

*  Pusat Kuliah: KITAB/ SABAH

 

-Sarjana Pengajian Islam (Syariah / Usuluddin & Falsafah / Dakwah & Kepimpinan / Al- Quran & Al – Sunnah / Pengajian Arab & Tamadun Islam )

* Pusat Kuliah : UKM Bangi

-Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)

-Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)

* Pusat Kuliah : PPUKM, Cheras

Terma & Syarat      

*(Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa)

*(Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak)

KELEBIHAN PROGRAM MELALUI UKMShape

  • Semua aktiviti pembelajaran diadakan di luar waktu bekerja (kuliah hujung minggu/kuliah malam)

  • Pakej yuran amat kompetitif, tiada kos terlindung dan boleh dibayar secara ansuran

  • Sesi pembelajaran dikendalikan oleh pensyarah berkelayakan dan berpengalaman serta turut aktif menjalankan penyelidikan

  • Penganugerahan Ijazah adalah sama seperti program-program yang ditawarkan secara sepenuh masa di Fakulti

PEMBIAYAAN BAGI YANG LAYAK

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

- Permohonan Antarabangsa (Prasiswazah): 20 Ogos 2021

- Permohonan Antarabangsa (Pascasiswazah): 31 Ogos 2021

- Permohonan Tempatan (Prasiswazah): 17 September 2021

- Permohonan Tempatan (Pascasiswazah): 31 Ogos 2021

 

 

MAKLUMAT LANJUT

Laman web : www.ukm.my/ukmshape

Telefon : 03-8921 3995

Media Sosial:

Popups Powered By : XYZScripts.com