Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Makluman Penting Eksekutif

  • Senarai Nama Penyelia Kertas Ilmiah (EPPM3093) Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Semester 2 Sesi Akademik 2021-2022, FEP [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 15/04/22)

  • Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2021-2022 Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM (Pertemuan ke 2) [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 02/12/21)


  • Jadual Penyeliaan Sarjana Pendidikan (Sem 3) Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 24/05/21) 


  • Senarai Penyeliaan Sarjana Pendidikan Mod Cuti Sekolah Semester 2 Sesi Akademik 2020-2021 [Selanjutnya] (Kemaskini Terakhir: 27/03/21)