UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Makluman Penting Eksekutif

2023
 • [23|08|2023] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2023-2024 Program Diploma Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM [Selanjutnya]

 • [22|08|2023] Makluman Pelajar Sarjana Kurikulum Pedagogi Dan Sumber Teknologi Maklumat – Pelajar Semester 2
  • Pelajar Kurikulum dan Pedagogi yang telah mendaftar kursus Perancangan Kurikulum, perlu mengambil kursus Pengajaran Berbantukan Komputer - diajar oleh Dr Helmi.
  • Pelajar Sumber dan Teknologi Maklumat yang telah mendaftar kursus Pengajaran Berbantukan Komputer, perlu mengambil kursus Perancangan Kurikulum

 • [21|08|2023] Surat Pelepasan Bagi Perkuliahan Sem 1 Sesi Akademik 2023-2024 Program Sarjana Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM [Selanjutnya]

 • [21|08|2023] Surat Pengendalian Program Sarjana Pendidikan (Eksekutif – Mod Cuti Sekolah) bagi Pertemuan 1 Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024 [Selanjutnya]

 • [11|08|2023] Pindaan tarikh pendaftaran kursus awal Program Sarjana Pendidikan dan Diploma Pascasiswazah Lepasan Ijazah Mod Cuti Sekolah
  • Dimaklumkan bahawa terdapat perubahan tarikh pendaftaran kursus awal bagi program Sarjana dan Diploma Mod Cuti Sekolah. Tarikh pendaftaran kursus awal dipinda kepada 17 Ogos 2023 (Khamis).

 • [01|08|2023] Surat Pelepasan Kuliah Program Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah) Semester 1 Sesi 2023-2024 [Selanjutnya]

 • [31|07|2023] Surat Pengendalian Kuliah DPLI bagi Pelajar Kohort 2 Pertemuan 1 Semester 1 Sesi Akademik 2023-2024 [Selanjutnya]