Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Penyelaras Program Blended Learning

Penyelaras
Program
Hubungi
Dr Mohd Haidhar Kamarzaman Sarjana Pengajian Islam (Syariah) No. Tel: 03-8921 3515
Emel: haidhar@ukm.edu.my
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun)
Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
Penyelaras
Program
Hubungi
Encik Jamalul Lail Abdul Wahab PhD Pendidikan No. Tel: 03-8921 6288
Emel: jamall64@ukm.edu.my
Sarjana Pendidikan
Popups Powered By : XYZScripts.com