Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Program Siswazah

Program Yang Ditawarkan Bagi Program Siswazah Mengikut Fakulti:

*Terma & Syarat   

  • Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa
  • Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak