UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

| Program Siswazah

Program yang ditawarkan bagi program siswazah mengikut fakulti:

*Terma & Syarat 

  • Program-program di atas adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa
  • Penawaran program tertakluk kepada jumlah minimum calon yang layak