UKMShape

(Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional)

Semakan Permohonan

Keputusan Permohonan Kemasukan Sem 1 Sesi 2020-2021 akan dimaklumkan kemudian.

SENARAI PETUNJUK FAKULTI
No. Singkatan Fakulti
1 FEP Ekonomi & Pengurusan
2 FTSM Teknologi & Sains Maklumat
3 FST Sains & Teknologi
4 FKAB Kejuruteraan dan Alam Bina
5 FPI Pengajian Islam
6 FPEND Pendidikan
7 FUU Undang-Undang
8 FSSK Sains Sosial dan Kemanusiaan
9 FSK Sains Kesihatan
10 FGG Pergigian
11 FPER Perubatan
12 FFAR Farmasi