Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Senarai Kursus Semester Eksekutif

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 22/04/20) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer & Sarjana Muda Kejuteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

 

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 17/12/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 24/10/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer /  Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

 


Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 26/02/20) terkini

Kohort
Program
Senarai Kursus

3

(Sem 2)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 10/12/19) terkini

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 10/12/2019) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun
Sarjana Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 02/12/19) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

 

Fakulti Perubatan (Kemaskini Terakhir: 02/12/19) terkini

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat

Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 12/06/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 24/04/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer /  Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

 


Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 24/09/19)

Kohort
Program
Senarai Kursus
2

(Sem 3)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)
3

(Sem 1)

Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 30/05/2019)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun
Sarjana Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Muat Turun

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 30/05/19)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 30/05/19)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 01/08/19)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 11/04/19)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Sains Komputer / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

 

Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 28/12/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer /  Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 18/02/19) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - SKG Kuala Lumpur

 


Siswazah

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 21/03/19) terkini

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 08/03/19) terkini

Kohort
Program
Senarai Kursus
2 Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 13/12/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 14/12/2017) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun
Sarjana Perakaunan (Kuala Lumpur) Muat Turun
Sarjana Keusahawanan & Inovasi Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 07/12/18) 

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) /Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

 

Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 26/04/18)  

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer /  Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 05/06/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL

 


Siszawah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 01/10/18)

Kohort
Program
Senarai Kursus
1 Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)
2 Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 31/05/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) /Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan)

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 01/06/18) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 01/06/18) 

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

 

Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 06/04/18)

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / Sarjana Muda Sains Komputer

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 21/05/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL

 

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 15/12/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 15/11/17) 

Program
Jadual Kuliah
Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) / Sarjana Muda Sains Komputer

 


Siswazah

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan  (Kemaskini Terakhir: 15/03/18)

Program
Jadual Kuliah
Diploma Siswazah Sains Kepolisan
Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan)

 

Fakulti Pendidikan (Kemaskini Terakhir: 15/03/18)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pendidikan (Mod Cuti Sekolah)

 

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 09/12/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 09/12/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 03/01/18)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Sains (Pengurusan Industri dan Teknologi) /Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan & Komunikasi dan Komputer)

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 22/12/2017)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Ekonomi Islam  Muat Turun

Prasiswazah

Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - Bangi
Sarjana Muda Perakaunan - Bangi
Sarjana Muda Ekonomi - Bangi
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - KL
Sarjana Muda Perakaunan - KL
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - SKG Kota Damansara


Fakulti Teknologi & Sains Maklumat 
(Kemaskini Terakhir: 21/08/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer / Sarjana Muda Kejuteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)  

 


Siswazah

Fakulti Undang-Undang (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Undang-Undang Harta Intelek

 

Fakulti Sains & Teknologi (Kemaskini Terakhir: 02/06/17)

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi -KL (Kemaskini Terakhir: 02/06/2017) 
 Sarjana Ekonomi Islam (Kemaskini Terakhir: 14/08/2017) Muat Turun

 

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer) (Kemaskini Terakhir: 16/05/17)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) / Sarjana Kejuteraan (Sistem Pembuatan) (Kemaskini Terakhir: 08/06/17)

Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 20/06/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer / Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 


Fakulti Ekonomi & Pengurusan (Kemaskini Terakhir: 23/05/17)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan/Sarjana Muda Perakaunan - KL 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan / Sarjana Muda Ekonomi - Hujung Minggu UKM Bangi 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan - SKG Kota Damansara

 

Prasiswazah

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat (Kemaskini Terakhir: 06/12/16)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Sains Komputer
Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia) 

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan/Sarjana Muda Perakaunan - KL 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan / Sarjana Muda Perakaunan / Sarjana Muda Ekonomi - Hujung Minggu UKM Bangi 

Siswazah

Fakulti Pendidikan

Program
Senarai Kursus
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Pengajian Bahasa Melayu) Muat Turun
 Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Muat Turun

 

Fakulti Undang-Undang

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Undang-Undang Perniagaan
 Sarjana Harta Intelek

 

Fakulti Sains & Teknologi

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
 Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Muat Turun

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Program
Senarai Kursus
 Sarjana Keusahawanan & Inovasi
 Sarjana Ekonomi Islam

Siswazah

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina (Kemaskini Terakhir: 25/05/16)

Program
Senarai Kursus
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) (Kemaskini Terakhir: 08/06/16)
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer)
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) (Kemaskini Terakhir: 08/06/16)
Popups Powered By : XYZScripts.com